Rond het jaar 2000 heeft het Waterschap de beek laten meanderen vanaf de spoorbrug in Tienray tot de vang in Wanssum.
Het is sindsdien een mooi natuurgebiedje geworden met vistrappen en kikkerplaatsen. In Tienray werden de palen ontdekt van het brugje  van de kluizenaar van Tienray. Die palen staan er nog. Je waant je daar in het Amazonegebied.
Nu wordt de beek onder handen genomen vanaf het viaduct in Horst tot aan de spoorbrug in Tienray. Er komen voorzieningen voor wandelaars. Ook dat zal een schitterend natuurgebied worden. Vlak over de spoorwegovergang in Tienray is het bosje al weggekapt op enkele bomen na. Het aanlegsteigertje voor de kano’s ligt er nog. Als dat werk klaar is hopen we dat het tunneltje onder de spoordijk aangelegd kan worden. Van de benodigde honderduizend euro is al ruim de helft toegezegd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende mensen kaalgeschoren. Dat gebeurde om uiteenlopende redenen. Zo werden veel mannen kaalgeschoren in de werkkampen in Duitsland vanwege de hygiëne.
Rebecca Aldewereld werd op 1 augustus 1944 tijdens de razzia in Tienray opgepakt omdat ze jodin was. Dat gebeurde op Spoorstraat 45 bij het gezin van Martien en Elisabeth van Leest- Van Oorschot. Zij kwam in Auschwitz in Polen terecht . Daar kreeg ze een nummer in haar arm gebrand: A 25.063. Zij moest in een ander kamp in een metaalfabriek werken. Enkele keren moest ze op een plein naakt gecontroleerd worden op bultjes en dergelijke. Ze overleefde die vernederingen en kwam na de bevrijding in 1945 lachend in Tienray terecht. Ze was kaalgeschoren.
In Tienray werd Hanneke Bouten kaalgeschoren omdat ze samenleefde met Gert Büns, een Duitser. Door wie dat gedaan werd is niet bekend. Op de Swolgenseweg woonde Molenaar, die met een Duitse vrouw getrouwd was. Haar bleef die vernedering bespaard.

Als U over de Burgemeester Van de Berghlaan loopt komt U aan de linkerkant langs een grote tuin.
Daarin is van allerlei soorten kleinvee te vinden. Er staat ook nog ergens een trampoline.
Er lopen ook twee totaal verschillende varkens rond. De ene heet Bep en de andere Tinus. Ik weet niet wie wie is.
De vorige bewoners heetten Bep en Tinus Coenders.
Dat hebben de jongelui toch maar mooi gevonden.

In de noordelijke landen van Europa is sprake van de volgende ijsheiligen:
Op 11 mei vieren we het feest van Mamertus
Op 12 mei Pancratius
Op 13 mei Servatius en
op 14 mei de koude Sophia van Rome.
Daar komt nu in Tienray nog de heilige Bernadette Soubirous bij. Haar sterfdag is 16 april 1879 en past eigenlijk niet in het rijtje. De ijsheiligen zijn vooral bekend geworden omdat we pas na die dagen de bloemetjes mogen buiten zetten.
Op 10 oktober 2018 om 15.uur werd het ijskoude Bernadetje overhandigd aan een lid van het kerkbestuur. Die naam houden we onder de pet. Het is in ons dorp al het derde Bernadetje dat deze eeuw het levenslicht ziet. Ze blijft dus geen lang leven beschoren. Tijdens de rectoraatsfeesten van TOP ’27 waren er ook al Bernadetjes.

Voor de goede orde vermeld ik nog maar:
1440: Verering voor Maria Troosters der Bedrukten.
1874: pastoor Maessen begint met de verering Maria van Lourdes.
1877: Tienray wordt Klein Lourdes.
Tienray ligt nog steeds aan de Groote Molenbeek en met de leefbaarheid zit het nu wel snor.

Op de Swolgenseweg is intussen al het straatmeubilair verwijderd. Hoeveel mensen er in de afgelopen jaren tegen aan gebotst zijn is niet bijgehouden. Dat die dingen gevaarlijk zijn was al bekend. Momenteel fietsen er al kinderen van de hoogste groepen naar en van Swolgen. Er moeten misschien nog meer maatregelen getroffen worden. Nu zijn die ondingen opgeruimd en kan het handhaven beginnen. De kans bestaat dat er gescheurd wordt.

Op de Donkerhofsteeg/Kleiweg wordt binnenkort deze manege geopend.
Zoals U ziet wordt overal de laatste hand aan gelegd. Inmiddels heeft de bouw enige vertraging opgelopen.
Inmiddels is er al drie keer ingebroken en moest er een hek om het hele perceel. Ook moesten er camera’s geplaatst worden en moest er in de nacht verlichting zijn.

De voormalige zaal

Tijdens de gezellige dorpsraadvergadering op woensdag 26 september is besloten iets te gaan doen aan het oude parochiehuis, gelegen aan de Bernadettelaan. Het aanzicht was voor velen een doorn in het oog.  Trudy Michels heeft zich erop geworpen en kwam tot een voorlopige mooie oplossing. Het is voorlopig want zij wil foto’s gaan gebruiken die U aangeleverd hebt. Het liefst met vrolijke mensen erop. Wilt U haar helpen? Stuur een foto naar haar: tmichels@plex.nl

 

 

Sinds jaar en dag besteedt Kidsfun aandacht aan het kindervakantiewerk.

En hoe.

Ook dit jaar weer timmerden de kinderen er lustig op los.

En met gigantisch veel plezier.

Bijna honderd kinderen namen de hamer ter hand en probeerden een mooie boot te maken.

Het aantal leiders bedroeg bijna twintig per dag.