Truandomarjopies

Truando Marjopies
In 1959 richtte Piet Martens (Mackayweg) een drumband op als onderdeel van de fanfare. Op 18 november 1968 zijn we een zelfstandige drumband geworden. De oprichters waren: Truus Knoops – Meuffels, Annie van Gerven – Schlijper, Door Janssen – Cox, Mart Simons (uit Well), Jo Gijsbers en Piet Martens.
De naam Truando Marjopies is ontstaan door de voornamen van de oprichters te combineren. Dit idee is door (Wiel) Huberts Wieleke verzonnen.
Als drumband haalde zij vele prijzen.
In 1972 de eerste prijs met promotie in Heel.
In september 1974: eerste prijs met promotie in Swalmen.
In december 1974 tweede prijs sectie A kampioenswimpel.
In 1973 werd het drumband en majorettenkorps.
Als majorettenkorps behaalde zij op 4 mei 1974 het landskampioenschap in de derde divisie.
In 1976 werden zij als drumband en majorettenkorps Limburgs kampioen te Kerkrade met 128 punten en behaalde tevens de wimpel.
Tussen 1976 en 1977 werd burgemeester Dittrich beschermheer van de vereniging. In 1977 werden de majoretten te Honselersdijk in Zuid-Holland landskampioen.
In december 1985 legde Piet Martens de voorzittershamer neer.
In 1987 werd in Vianen het Nationaal kampioenschap in de eerste divisie sectie C behaald met 159 punten.
In april 1988 zijn de majoretten landskampioen geworden met 162 punten met witte wimpel.
In de tachtiger jaren werd de animo voor drumband minder en bleef alleen het majorettenkorps over. In januari 1989 werd de Limburgse wimpel behaald.
Op 27 november 1989 behaalden zowel de majoretten als de miniretten het Limburgse kampioenschap. De majoretten deden dat in de ere – divisie sectie C met 156 ½ punten en de miniretten (meisjes van 8-12 jaar) met 164 ½ punten.
De instructrice was Engela van Heugten uit Meijel. Er waren toen 360 korpsen en er werden twintig wimpels uitgereikt.
Twee van deze wimpels zijn toen in Tienray terechtgekomen.
Vanaf 1990 ging het bergaf, omdat toen veel meisjes de vereniging verlieten.
In november 1993 hebben we ons zilveren jubileum gevierd.
In 2002 waren er 22 leden en vier bestuursleden,
De vereniging is inmiddels nog niet opgeheven, maar “slapend”. Zodra er weer interesse is, wordt ze weer wakker gemaakt.