De post

De post kwam omstreeks 1846 door middel van postillons vanuit Grave naar Venlo. Als de Maas goed bevaarbaar was ging de post via Well naar Blitterswijck. Vandaar werden dan de andere dorpen bediend. Als de Maas onbevaarbaar was, liep de route via Venlo en Horst naar Meerlo en omstreken.
De postbezorging werd vanaf 24 april 1883 aangepast aan de treindienst op Tienray. De post voor Wanssum en Blitterswijck moest via Venray bezorgd worden. Burgemeester Kellenaers vond dat ongunstig en wilde alle post via Tienray laten bezorgen.
Omdat veel pelgrims vanuit Tienray een prentbriefkaart wilden versturen, werd de behoefte aan een brievenbus of zelfs een postkantoor steeds groter.
Op 3 oktober 1885 deed de gemeente Meerlo een verzoek bij de posterijen in Arnhem om in het gehucht Tienray een brievenbus te doen plaatsen. Op 12 november 1885 kwam er al bericht, dat er een ijzeren brievenbus opgehangen zou worden tegen het huis van de familie Van de Voort, Spoorstraat 2. De lichting zou geschieden door de postbode die op weg was naar het station. De bus hing er blijkbaar niet veilig, want hij werd regelmatig beschadigd en zelfs opengebroken door de jeugd van toen. De P.T.T. stelde voor om de bus op het station te plaatsen. Niet zo’n gekke plaats als je bedenkt, dat velen per trein naar Tienray kwamen.
Er moest zoveel post van en naar het station gebracht worden door de postbodes, dat de P.T.T. volgens een schrijven van 11 december 1903 een handkar wil aanschaffen voor het vervoeren van postpakketten vanaf het station naar Meerlo. De weg was echter zo slecht, dat de brievengaarder bijna niet in staat was om de kar te duwen, zelfs met hulp lukte dat niet.
Op 22 juli 1907 richtten enkele dorpelingen zich rechtstreeks tot de minister met het verzoek om de vestiging van een hulppostkantoor.

Drie dagen later kwam de afwijzing al. Tienray moest nog tot 1915 wachten op een hulppostkantoor.
Pastoor Von Bönninghausen wilde zich bemoeien met de aanstelling van de kantoorhouder. Hij had liever niet, dat schoenmaker en hulppostbode Janssen uit Meerlo benoemd zou worden. Meneer pastoor was namelijk door die Janssen op grove wijze beledigd en bedreigd. Vanuit het hoofdkantoor van de P.T.T. te Maastricht kreeg de pastoor echter te horen, dat op bedoelde Janssen niets aan te merken viel.
Er kwam in Tienray een hulp telegraaf- en telefoonkantoor. Als tijdelijke beheerder werd H.J. Crols uit Venray aangesteld. Als eerste kantoorhouder werd G. van Helden in 1918 benoemd. Na diens pensionering in 1930 werd A.P. Vogel zijn opvolger. Die liet een woning annex kantoor bouwen aan de Spoorstraat, thans nummer 9. 

Het hulppostkantoor van Tienray was niet alleen bestemd voor poststukken. Het had ook een heuse telefooncel, die nogal gehorig en te klein was, volgens de inspecteur van de P.T.T.. Op het station kon óók gebeld worden. De middenstandsvereniging wilde in 1932 dag en nacht de mogelijkheid hebben om te telefoneren. Dus moesten de openingstijden van het postkantoor worden aangepast. En die openingstijden waren al zo ruim voor zo´n klein dorp. Dagelijks was het kantoor geopend van 8-13; 14-16.30 en 18-19.30 uur. Op zondag zelfs van 9.30-10.00 uur. Aangezien de hoogmis soms te lang duurde, konden de mensen niet op tijd hun post afhalen. De hoofddirectie was tegen het verruimen van de openingstijden in verband met de zondagsrust. Na Vogel werd Albert Janssen kantoorhouder en na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn vrouw Door. Dat werd al gauw Door van de Post. Op het postkantoor kon men ook geldzaken regelen, zoals sparen en geld opnemen. De kinderen leerden sparen door middel van zegeltjes, die op school gekocht konden worden. Met een volle kaart konden de kinderen hun spaarbankboekje bij laten werken.
Op 1 april 1975 ging het kantoor dicht. Pogingen om elders in Tienray een kantoortje onder te brengen mislukten. Er kwam nog een aantal jaren, twee ochtenden per week, een rijdend postkantoor, waar de Tienrayse mensen hun postzaken konden afhandelen. De standplaats was op de parkeerplaats voor “De Groene Lantaarn”. Nu, in 2002, zijn de bewoners van Tienray aangewezen op de postagentschappen in Meerlo en Swolgen en op de postkantoren in Horst en Venray. De telefooncentrale werd in de loop der jaren verplaatst van Spoorstraat 9 naar Kloosterstraat 18, waar het gebouwtje nog steeds te vinden is. Tienray is ook nog twee brievenbussen en een telefooncel rijk.Veel taken zijn inmiddels overgenomen door supermarkt Jan Linders.