Tienray werd belangrijk

De verering voor Maria van Lourdes werd een groot succes. Alleen al in Limburg kwamen er meer dan vijftig grotten en plaatsen toegewijd aan Maria van Lourdes. Toch kwamen de pelgrims van heinde en ver naar Tienray om verschillende redenen:
1. De verering voor Maria van Lourdes in het algemeen. Tienray was een goed alternatief, omdat men in Tienray dezelfde aflaten kon verkrijgen als in Lourdes.
2. De benaming Klein Lourdes en de aanwezigheid van een binnengrot.
3. De “wonderen” en de publiciteit in de kranten.
4. De trein was sinds 1883 een zeer goed vervoermiddel, waardoor verre reizen voor velen mogelijk werden. Vaak ging men per speciale trein naar Tienray, zoals het nu met een bus mogelijk is.

Zo kwam vanuit het dekenaat Purmerend een extra trein. Er is nog een volledig gedrukt programma met reistijden, reglement van orde en geestelijke oefeningen bewaard gebleven. Die reis duurde van 14 tot 16 september 1904 en men deed ook Kevelaer aan.
Een citaat uit het programma:
Beugen: Litanie van de zaterdag.
Venray: Lied bladzijde 121.
Tienray: Na aankomst processiegewijze vertrekken naar de kapel onder het zingen van lied: “Te Lourdes op de bergen” en “Wij brengen als de engel”.
In de kapel: “Ave Maris Stella”, korte toespraak en “Salvé Regina”.
5. De Kulturkampf in Duitsland, waardoor de kloosterlingen het land moesten verlaten.
Ook in Nederland was het niet overal mogelijk het geloof in het openbaar te belijden in verband met de processiewetten.
6. In Nederland werd de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 hersteld en durfden de katholieken openlijk voor hun geloof uit te komen.
7. De verkoop van Lourdeswater en andere devotionalia.
Er werden in totaal 38.872 medailles en 36.810 prentbriefkaarten verkocht. In de periode 1886-1927 werden maar liefst 75.525 flesjes Lourdeswater verkocht en 104 kisten bronwater ingekocht.

Een van de vele flesjes

Opvallend is, dat in de periode 1908-1914 maar liefst 61.517 flesjes ingekocht werden. Het bronwater uit Lourdes werd destijds per kustvaarder vanuit Bordeaux verscheept naar Venlo.
Van daaruit ging het per spoor naar Tienray. Nu wordt het door vrijwilligers meegebracht met de trein tijdens de Limburgse bedevaarten.
De service ging destijds zover, dat zelfs boekjes en flesjes Lourdeswater opgestuurd werden. Flesjes Lourdeswater werden echter in de winter niet verzonden.
8. De uitgave van een pelgrimsboekje, goed voor 56.000 verkochte exemplaren. De Duitse uitgave beleefde zelfs de dertiende druk.
9. De relikwie van Bernadette kon en kan nog steeds in Tienray vereerd worden.
10. Er werd veel reclame gemaakt door de pastoors en via mond tot mond reclame.
11. Het koopmanschap van pastoor Maessen.