Kloosterstraat 2

Loop naar de (benzine)pomp

Op Kloosterstraat 2 was in 1895 de herberg van Peter Vergeldt te vinden. Die herberg had vier bedden voor de gasten en dertig slaapplaatsen op stro. Huismeubelen, akker, vee en schuurgereedschap werden na diens dood verkocht aan Peter Johannes Wijnhoven (1840-1893) uit Broekhuizenvorst. Na diens dood hertrouwde zijn weduwe eerst met Peter Antoon van de Broek en na diens dood al na zes maanden met Peter Gerard Joosten (1840-1926). Daarna is het de beurt aan Gerardus Wijnhoven, die gehuwd was met Petronella Bouten. Zij legden zich volledig toe op het hotelbedrijf. Gerardus Wijnhoven werd ook Joeste Sir genoemd. 

Inzamelen van rogge in 1914

Het lijkt zo vredig, maar in werkelijkheid zijn die mannen in uniform er niet voor niets bij. Met de huifkar werd in de Eerste Wereldoorlog rogge opgehaald. De boeren protesteerden heftig. Vandaar die bewapende marechaussees.

Hierboven ziet U het hotel met benzinepomp, Die ziet U links bij het laatste witte paaltje rechts. Het verkeer reed langs de pomp, het was een zogenaamde ventwet. Daar was ook nog een bushalte. De pomp verhuisde naar de Swolgenseweg bij Jo en Jana Smits-Surminski. In dit hotel was ook de telefooncentrale te vinden. Vandaar waarschijnlijk die hoge mast.