Locomotiefje

Het oude locotiefje


In 1914 werden in Tienray twee steenfabrieken gebouwd. Op de Spoorstraat verscheen de “Stoomsteenfabriek Tienray” beter bekend als de Boerenoven. Op de weg naar Swolgen kwam de fabriek van Van Daal en Co. De klei werd in de beginjaren gehaald in de omgeving van kasteeltje De Gun in Swolgen. Van Daal haalde de klei in Meerlo. Aanvankelijk gebeurde dat met paarden die vier wagonnetjes trokken. Na enkele jaren al werden locomotiefjes ingezet waarmee tien wagonnetjes getrokken werden.

Kasteeltje De Gun

Kasteeltje De Gun in Swolgen
De kleiberg van de Boerenoven lag achter de steenfabriek. Van daaruit liep een trambaan naar de Gun in Swolgen. De baan liep langs het huidige speelterreintje, de Pastoor Maessenstraat, Zwanenweg, Donkerhofsteeg, Kleiweg, Keuter en Swolgense sintelweg naar de Gun. Er was een vergunning afgegeven door de gemeente Meerlo voor vijftig jaar, maar al na veertig jaar voldeed die trambaan niet meer. Alle rails werden verkocht. Met draglines en vrachtwagens ging het halen eenvoudiger. In de periode dat de klei met het trammetje aangevoerd werd kwamen er geen klachten binnen noch bij het bedrijf, noch bij de gemeente.

Toen de vrachtwagens de klei aanvoerden waren de klachten niet van de lucht. De wegen werden kapot gereden en de klei op de weg ontlokte ook veel protesten. Men was echter niet meer alleen gebonden aan de kleivelden rond de Gun. De directie moest op zoek naar klei elders en kocht die van particulieren in de omgeving. De klei werd gehaald in: Blitterswijck, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Geijsteren, Maashees, Meerlo, Lottum, Vierlingsbeek en Well. De Boerenoven stopte met de productie in 1972. Thé van Leendert spoorde bovenstaand locomotiefje op in Swalmen. Dankzij de inzet van de heemkundevereniging Meerlo-Wanssum, de dorpsraad Tienray en de Tegelstudio eveneens in Tienray werd het locomotiefje naar Tienray vervoerd.