Plunderingen door de bezetters

Plunderingen door de bezetters.
Vanaf september 1944 hadden terugtrekkende Duitse militairen het gemunt op allerlei transportmiddelen zoals fietsen, karren, paarden en wagens. Na hen kwam het parachutistenleger, dat grote belangstelling had voor vee, voedsel, inboedels en kostbaarheden.
De Duitsers stalen volgens pastoor Dinckels naar hartenlust. Volle wagens en karren met meubels en voorraden passeerden Swolgen, op weg naar de Maas.
Bij Van de Voort werd een mooie kast meegenomen. Toen Hanna dat merkte, haalde ze een hamer uit de schuur en sloeg tot verbijstering van de Duitsers de gegraveerde glazen deuren kapot.
Cisca de Mulder-Beuijssen: Er kwam een Duitse soldaat langs met paard en wagen, die onze kelder leeg wilde halen. Maar toen hij de kachel in de voorkamer zag, nam hij die mee, brandend en wel.