Tienders Kräntje

Tienders Kräntje
In Tienray hadden de mensen de gelegenheid mededelingen te doen door middel van briefjes die bevestigd werden op een bord bij café Van de Voort (aan de kant van de kerk). Veel mededelingen werden gedaan door de pastoor vanaf de preekstoel. Bij overlijden ging de buurt van de overledene het in heel het dorp vertellen. De kerkberichten konden nog gratis in de krant worden opgenomen. Toen de fanfare oud papier ging ophalen, werd huis het fanfarebericht rond gebracht. Daarop stond niet alleen, dat er oud papier werd opgehaald, maar ook andere zaken werden besproken. Langzamerhand ontstond de behoefte op een wekelijks nieuwsblaadje. Jacques Clabbers, Truce Raaijmakers-Janssen, Jan van Rijswick en Sjaak Gielens, Swolgenseweg, werden in 1970 de initiatiefnemers. In de beginjaren werd de Tienderse Gazet in de Mariaschool gestencild. Langzamerhand groeide de oplage zodanig, dat men eigen apparatuur aanschafte. Het voorziet in een behoefte, want bijna iedereen is geabonneerd.