De naaischool

De Naaischool
Naast de bewaarschool en lagere school begonnen de zusters ook een zogenaamde naaischool. In de avonduren werden de twee klaslokalen dus ook gebruikt. De meisjes konden na de lagere school, les krijgen in nuttige en fraaie handwerken. Jaarlijks kregen ongeveer dertig meisjes les. Zij kwamen uit Swolgen, Meerlo, Wanssum, Oirlo enz.
Uit deze school is later de V.G.L.O. voortgekomen. Zuster Adela was het laatste hoofd van de V.G.L.O. school.
Een nieuw pand werd in 1947 opgetrokken aan de Bernadettelaan. In de zestiger jaren werd het geheel overgenomen door het Landbouwhuis in Roermond. De naam van de school werd veranderd in Huishoudschool.
Zuster Adela werd opgevolgd door zuster Agnes, die directrice werd van de L.H.N.O. school.

Ceciel Dekkers was de laatste zuster, die directrice was van die school.
Zij werd opgevolgd door de heer C. J. Berghs uit Meerlo. In 1987 werd de Bernadetteschool door het Landbouwhuis te Roermond gesloten. Na een ingrijpende verbouwing werd het een parochiehuis.
Het kooklokaal werd het home voor de jeugd en is een soos geworden.