De geschiedenis

De naam “Tienray”

Een raai, rode of rade is een ontginning, waar het bos gerooid is of wordt. Het eerste deel “Tien”, afgeleid van Teden of Teijden zou kunnen duiden op het Germaanse Thiadodingahem = woonplaats van de leden van de volksstam Theuabod. Dat was een volk, dat in onze regio woonde. De naam Tienray kan in verband gebracht worden met deze volksstam. Ook in Duitsland komt deze naam voor als Tieray, Tiederook of zelfs Dierath. Deze laatste plaats heette in 1181 Thidrode en van 1209-1215 Diderode.

In het register van de Leenakten van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen wordt vermeld, dat “Jacob van Mirlaer die alde anno 1326 Idem draecht op dat goet geheiten Tienrade, gelegen tussen Mirler ende der Horst, met allen sijnen tobehoren, in natten ende in drogen, tot eenen Gelderschen leensrechten op sijn dochter Goitken, huysfrou.” Carl Speden anno 1406.
In archieven, die betrekking hebben op Tienray, zijn verder nog de volgende schrijfwijzen te vinden:
1326: Tienrade, Tedenrode.
1339: Teijdenroede, in de oorkonde van de watermolen.
1334-1364: Tedenrade
1392: Tyedenrade
1406: Tienrade
1436: Tienray
1459: Tinroede
1493: Tienroe
1525: Tijnrade en Tynre
1609: Tyenray
1619: Thienraeij
1685: Tienray
1714: Thienray
1715: Thein Raij
1723: Thienraei
1760: Thijnraeij
1773: Thijnraije
1773: Herrlichkeit Thinraije
1786: Thinraey
1787: Tinrai
1848: Tienraad
1900: Tienraai
1909: Tienray