Op de Boerenoven is veel bedrijvigheid te bespeuren.

Men is begonnen met de bouw van enkele units voor bedrijven.
Daarvoor wordt één gebouw opgetrokken, zodat het niet te zeer versnipperd raakt.

Nu er zoveel gebouwd wordt in Tienray is het vast leuk even terug te kijken.

Bijgaande foto is gemaakt door de heer Groot destijds woonachtig in ons dorp. Zijn grote hobby was fotograferen.

We leven nu in een tijd, waarin we niet veel meer mogen en kunnen. Ik heb de vergelijking al gehoord met de bezettingsjaren. Een kluizenaar koos vroeger zelf voor de eenzaamheid. In Tienray heeft een kluizenaar gewoond, die in de omgeving van deze beek te vinden was. U ziet nog net enkele paaltjes boven het water uitkomen. Daar lag vroeger een brugje op. In het bosje links was zijn huisje.

Als U meer over deze man wilt weten moet U in het zoekvenstertje invullen: kluizenaar.