Naschrift en bronnen

In de Limburgse koerier van 18 mei 1938 staat vermeld, dat in een sloopauto een gouden ring gevonden was, die waarschijnlijk toebehoorde aan de burgemeester. Aan deze burgemeester heeft Tienray een telefooncentrale te danken. De burgemeester moest altijd bereikbaar zijn. Die centrale kwam in hotel Wijnhoven, Kloosterstraat 2 en verhuisde later naar nummer 18, waar die nu nog te vinden is.
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit
het archief van museum Sorghvliet: Limburgse koerier 18 mei 1937, 19 mei 1937, 21 mei 1937, 29 september 1937.
de gemeente Venray.
het archief van Hay Dietz en mijn eigen archief.