De exportslachterijen

Dankzij de levendige handel in landbouwproducten, vee en vlees met Duitsland vestigden zich in Tienray enkele slachters, die exportslachterijen oprichtten.
1. Op 13 juli 1893 vroeg Gerard Leijgraaf, logementhouder te Tienray toestemming voor de oprichting van een slachterij. Toen Johannes Vissers, Spoorstraat 69, koopman te Tienray, het geheel overnam vroeg hij op 13 juli 1898 toestemming om de slachterij voor varkens en rundvee te mogen voortzetten. De slachterij was te vinden op vijfentwintig meter van de kiezelweg naar Horst en aan de weg naar het station. Bij ons thans bekend als Spoorstraat 69. Bij de slachterij kwam in 1898 een huidenzouterij en een foeragehandel. Er werd gehandeld in aardappelen, wortelen enz. die vooral verkocht werden in Duitsland.
Ook toen was er al een hinderwet, maar buurman M. van Rijswick tekende geen bezwaar aan.
2. Op 7 juli 1903 vroeg Theodoor Janssen, Spoorstraat 16, koopman te Tienray toestemming voor de oprichting van een slachterij aan de kiezelweg naar Horst. Buren waren G. van Well, H. Hermkens en G. Janssen. Toen hij in 1917 het stationshotel overnam verplaatste hij deze activiteiten daarheen.
3. Op 30 november 1912 vroeg Leonard Kersten, Spoorstraat 52 toestemming om een slachterij voor varkens en kalveren te mogen oprichten. Er zou twee tot drie dagen per week gewerkt worden door drie tot vijf mannen.
4. Op 27 juni 1924 vroeg Th. Gijsbers, Spoorstraat 35, slachter te Tienray toestemming om een slachtlokaal te mogen bouwen voor varkens, runderen en kalveren. Hij had ook een overdekte beugelbaan. Zijn zoon Chris heeft nog lang huisslachtingen verricht, toen dat nog geoorloofd was.
5. A.M. Raijmakers, Spoorstraat 7, vroeg op 13 december 1935 toestemming om een slachterij te mogen beginnen. Buren waren J. Vogel, Joh. Kuijpers en P. Driessen.