Hengelvereniging “De Vriendenkring”

Hengelsportvereniging de Vriendenkring is opgericht op 11 november 1955 door de heren L. Vervoort, voorzitter, A. Knoops secretaris en H. Hendriks en G. Wilbers als bestuursleden. In 1955 is de vereniging begonnen met 75 leden en is in de loop der jaren gegroeid tot inmiddels 117 leden.
De vereniging heeft in 1960 de koninklijke goedkeuring verkregen in verband met de uitgifte van dagvergunningen. Het jaar na de oprichting is men meteen gestart met het Koningvissen. De eerste koning was Chris Gijsbers. Inmiddels zijn er al 44 koningen gehuldigd.
In 1960 is men begonnen bij de dames en omdat er in 1963 niet gevist werd, zijn er op dit moment veertig koninginnen gehuldigd. In 1974 ging men met de junioren van start. Vanaf 1975 wordt samen met de handboogsportvereniging het zogenaamde kermisconcours gehouden, hetgeen inhoudt, dat er eerst een wedstrijd gevist wordt gevolgd door handboogschieten.
In de loop der jaren zijn er nog diverse wedstrijden bijgekomen zoals koppelwedstrijd, karpermarathon, forelvissen, knaakwedstrijden en vissen om de Groene Lantaarn trofee (inmiddels gewijzigd in Het Pleintje trofee).
In de jaren 60 en 70 viste men met diverse korpsen mee aan wedstrijden, wat resulteerde in diverse kampioenschappen, zowel provinciaal als landelijk en individueel.
In het begin ging men naar deze wedstrijden op de fiets, maar later ging men met de auto.
Er gaat een verhaal, dat men één keer gebruik maakte van een vrachtauto. Vier vissers vonden een plaatsje in de cabine en de rest stond achterop.
Een anekdote uit die tijd is, dat Grad van den Munckhof heeft deelgenomen aan een kringwedstrijd en terug kwam met een koelbox vol eenden. (Visserslatijn?!)
De Nationale Hengeldag voor de jeugd wordt gehouden op de laatste zondag in mei.
De laatste wedstrijden die er bijgekomen zijn zijn de Meanderwedstrijden tussen Blitterswijck, Swolgen, Meerlo en Tienray.
De locatie
De locatie waar gevist wordt ligt in het Soar in Swolgen en heeft diverse problemen gekend zoals het lage water peil in 1973 en de overstroming in 1993.
In 1973 moest de brandweer er aan te pas komen, omdat de aanleg van de visvijver te Broekhuizenvorst het waterpeil deed dalen in het Tienrayse viswater.
Tijdens de grote overstroming van 1993 heeft het viswater van Tienray behoorlijk onder water gestaan, wat zeer veel ongemakken en problemen met zich meebracht. o.a. de verzakking van de kanten. Veel vrijwilligers waren nodig om dit probleem op te lossen.
In het begin werden de verzakkingen nog met schansen opgehoogd en moest iedereen zijn eigen visplaats maken. Later zijn de kanten opgehoogd met enorme hoeveelheden zand. Diverse leden hebben thuis nog palen spits moeten maken (dit hout werd gehaald in de bossen van Afferden.).
Het viswater is diverse malen uitgebaggerd door de Heidemij en het Waterschap.
In 1976/1977 heeft er nog een flinke reconstructie plaats gevonden, uitgevoerd door de Heidemaatschappij. Het struikgewas werd gekapt, beschoeiingspalen en –matten werden aangebracht, waar nodig werden de kanten aangevuld met grindzand en de taluds ingezaaid. Om aan financiën te komen werden er in het verleden Barak- en Schietwedstrijden gehouden.
Daar het Tienrayse viswater door de provincie als bestemming “natuurgebied” heeft gekregen hebben wij een nieuwe locatie via de gemeente verkregen. Deze ligt op de Tienrayse Heide.
De werkzaamheden zijn in 2001 begonnen en zullen binnen een paar jaar moeten resulteren in een nieuw Tienrays viswater. Momenteel is een nieuwe visvijver in gebruik genomen met twee van elkaar gescheiden vijvers.
Het bestuur