Het eerste zangkoor

In Tienray was al op het einde van de negentiende eeuw een zangkoor in de kapel actief, dat tijdens de Mariafeesten de kerkdiensten opluisterde. Dit koor schaarde zich tijdens de kerkdiensten om het orgel. Plaats voor een groot koor was er niet in de kapel.
Traditioneel werd er jaarlijks een Caeciliafeest georganiseerd. Dat feest vond plaats bij Anselm van de Voort of bij koster Henri Otten. De rekening werd betaald door koster Hoeken uit Swolgen. Op een foto uit die tijd staat Anselm van de Voort, als enige zanger uit Tienray. De overige leden kwamen uit Swolgen.
Op een rekening van november 1899 stond een bedrag van ƒ 34,41 voor eten en drinken.
Het moet een geweldige feestdag geweest zijn aan de rekening te zien.
Op de rekening stonden de volgende uitgaven: 14 man koffie = ƒ 4,20. 18 middagmaal à 75 cent = ƒ 13,50. 18 boterhammen à 12 cent = ƒ 2,16 67 borrels à 3 cent = ƒ 2,01. 152 glazen bier à 6 cent = ƒ 9,12 137 sigaren à 2 ½ cent = ƒ 3,42.
Vooral het bier en de sigaren vonden aftrek. (tien sigaren per man).
In 1909 werd gefeest bij Henri Otten. Het ging er toen minder uitbundig aan toe. Misschien lag dat wel aan de nieuwe pastoor (Von Bönninghausen). Op het feest kwamen elf zangers. Op de rekening stond slechts ƒ 8,25. Voor bier ƒ 5,02 en 38 sigaren à 3 cent en nog wat kleinigheden. Ze rookten toch nog bijna vier sigaren per man.
Toen Tienray verheven werd tot rectoraat, werd er een koor opgericht bestaande uit tien Tienrayse zangers. Alleen mannen, die Gregoriaanse gezangen ten gehore brachten.