Het Gemengd Koor Tienray

Op 19 oktober 1970 werd in Tienray een Gemengd Koor opgericht. Voor die tijd was er een kerkkoor ( mannen ) en een dameskoor. Deze koren hielden op te bestaan en uit leden van beide koren ontstond het Gemengd Koor, bestaande uit 26 leden.
De eerste voorzitter was de heer G. Reijnders. Het bestuur bestond verder uit: mevrouw Verstraelen-Bexkens (Secretaresse-penningmeester), mevrouw Janssen – Pubben en de heren Wiel van Berlo en Th. van Rijswick. Stan Cruijsberg werd de eerste dirigent.
De voornaamste doelstelling van dit nieuwe koor was, alle kerkelijke diensten met zang op te luisteren. Verder zouden van tijd tot tijd concerten gegeven worden en ook wilde men zorgen voor een culturele vrijetijdsbesteding voor de leden. De contributie werd vastgesteld op ƒ 1,– per lid per maand.
Her kerkbestuur verleende een behoorlijke subsidie, zodat de eerste jaren financieel geen problemen op hoefden te leveren.
De concoursen.
Het Gemengd Koor nam onder Stan Cruijsberg regelmatig deel aan concoursen met zeer goede resultaten. Een zeer groot succes werd in 1984 behaald in Heythuysen, toen maar liefst 371 punten behaald werden, het hoogste aantal van die dag. Dit betekende tevens, dat het Gemengd Koor de dagprijs en de directeursprijs mee naar huis kon nemen.
Het concours in Aarle-Rixtel op zaterdag 9 oktober 1999 was ook een hoogtepunt. Onder leiding van Ernst Lamers werd het hoogste aantal punten (347) behaald, met een zeer goede beoordeling van de jury. Een bel, in de vorm van een klok, gegoten in Aarle-Rixtel, met een geschatte waarde van ƒ 800,00 was de beloning.
Andere activiteiten
In 1975 werd door Gemengd Koor Tienray het plan opgevat om jaarlijks een Gemeentelijke Korenavond te organiseren. Vooral de laatste jaren zijn de deelnemende koren niet meer gelukkig met de opzet en bedenkt men mogelijkheden om de deelname weer aantrekkelijk te maken.
Al heel wat jaren verzorgt het Tienrayse koor, in samenwerking met Tienrays Fanfare en het bejaardenkoor, jaarlijks een Kerstconcert. Dit concert werd jarenlang in de kerk uitgevoerd. Later is het verplaatst naar het parochiehuis.
De dirigenten.
Door de jaren heen hebben de volgende dirigenten het koor geleid:
Van 1970 tot 1988 gaf Stan Cruijsberg uit Tienray zijn beste krachten aan het koor. Hij werd opgevolgd door Frans Lemmens uit Ysselsteyn, die in 1993 na korte tijd werd opgevolgd door Evert Mostert uit Deurne. Don Henken nam in januari 1994 de leiding over en leidde wekelijks de repetities.
Een korte tijd heeft Evert Mosterd ons daarna uit de nood geholpen, waarna Rinche van den Hurk het dirigeerstokje overnam. In de persoon van Ernst Lamers vonden wij een zeer goede opvolger, die vanaf 1 januari 1998 met heel veel succes ons koor leidt. Hij is voorstander van een wat moderner repertoire.
Het Gemengd Koor zingt nu lichte muziek, negro spirituals, volksmuziek, operette melodieën maar ook nog kerkmuziek.
Het koor zingt ook moderne songs zoals: Bohemian Rhapsody en een selectie uit The Phantom of the Opera.
Tijdens de kerkdiensten wordt het koor meestal gedirigeerd door mevrouw Ceciel Dekkers. Al elf jaar lang begeleidt Marjo van Hout het koor op de piano. Ook bespeelt zij in de kerk het orgel.
Het bestuur
Gérard (Sraar) Reijnders was voorzitter vanaf de oprichting in 1970 tot in 1991. Toon Knoops werd zijn opvolger en hij werd bijgestaan door Ria Verstraelen (vanaf de oprichting secretaresse), Henny Dinghs (penningmeester), Mien Rongen en Noud Coenders.
In 2001 bestond het bestuur uit de volgende personen: Voorzitter: Toon Knoops, Secretaris: Dave van Vught, penningmeester en vice – voorzitter: Jo Wijnands.
Bestuursleden waren: Jacqueline Voeten – Konings, Diana Derks – Wijnands, Noud Coenders en Chris Reijnders
Zorgen voor de toekomst
Het koor bestaat momenteel uit ruim veertig actieve leden; een aantal wat de laatste jaren praktisch constant is gebleven. Aanwas van nieuwe leden is er bijna niet. Toch konden de laatste tijd enkele nieuwe leden verwelkomd worden, maar daar tegenover staat dat enkele oudere leden bedankt hebben voor het lidmaatschap. Eind 2000 werd het eerste aspirant-lid ingeschreven in de persoon van Joyce Derks (13 jaar).
In oktober 2000 werd het 30-jarig bestaansfeest gevierd. Op 21 oktober werd de Eucharistieviering opgeluisterd met de “Misa Criolla” van Ariel Ramirez, onder leiding van dirigent Don Henken. Verder verleenden hun medewerking pianiste Marjo van Hout, slagwerkers en gitaristen. Een week later was er ter gelegenheid van het jubileum een druk bezocht concert met medewerking van de Sevensanghers uit Sevenum en Ut Hofkoor uit Tienray.
(Toon Knoops, voorzitter)