Cafés en hotels

In Tienray waren vroeger diverse overnachtingsmogelijkheden voor de vele pelgrims. Dat was nodig, omdat het vaak niet mogelijk was om op één dag ter bedevaart te gaan en ook weer thuis te komen. Men was dan ook vaak gedwongen om in de bedevaartplaats te overnachten. Het spreekt vanzelf, dat veel van die hotels en logementen verdwenen, toen bus en auto hun intrede deden. Pastoor Maessen maakte rond 1895 onderstaande lijst van logiesmogelijkheden in Tienray.

Café en / of hotel

Hotel

Bedden

Op stro

1

Leijgraaf, stationshotel, Spoorstraat 69

X

10

20

2

Litjens, koster, Brg. v.d. Berghlaan 2

X

14

40

3

Van Well, herberg

8

20

4

Van de Voort “De Hoop” Spoorstraat 2

X

12

10

5

Vergeldt, herberg

4

30

6

Van Rijswick, boer, Spoorstraat 68

25

7

J. van de Water, boer

8

40

8

Camps, boer

2

25

9

Hermkens

15

10

Driessen, herberg

2

20

11

Kuipers

2

10

12

Wed. A. Jacobs

2

6

Totaal

3

64

261

Uit aantekeningen van Anselm van de Voort blijkt, dat het aantal slaapplaatsen verdubbeld moet worden, aangezien elke slaapplaats bij drukte voor twee personen bedoeld was.
Het hotel van Litjens, later Otten, heette “Klein Lourdes”.
Door de geweldige toeloop van pelgrims kwamen er later nog enkele hotels bij:
Hotel De Grot van Lourdes (Modehuis Cruysberg), Spoorstraat 1
Hotel Wijnhoven (De Groene Lantaarn), Kloosterstaat 2
Deze kwamen dus nog niet op het lijstje van de pastoor voor.
Op onderstaande lijst staan de cafés met daarachter het jaar van de vergunning en daar achter het huidige adres.

M. Driessen 1898 Kloosterstraat 19
G. Jacobs 1898 Nieuwe Baan 1
Wed. Jacobs 1898 Kloosterstraat 6
Th. Janssen 1898 Spoorstraat 16
A. Knoops 1898 Spoorstraat 21
Th. van Leuven 1898 Spoorstraat 19
Wed. Martens 1898 Brg. v.d. Berghlaan 9
H. Otten 1898 Brg. v.d. Berghlaan 2 volledige vergunning
M. van Rijswick 1898 Spoorstraat 68 volledige vergunning
H. v.d. Ven 1898 Spoorstraat 7 volledige vergunning
J. Vissers 1898 Spoorstraat 69 volledige vergunning
A v.d. Voort 1898 Spoorstraat 2 volledige vergunning
P. v.d. Water 1898 Kloosterstraat 5
W. van Well 1898 Spoorstraat 12 (verhuisde naar 15)
P.J. Wijnhoven 1898 Kloosterstraat 2 volledige vergunning
P.J. Driessen 1905 Spoorstraat 33
J. Kuypers 1905 Spoorstraat 11
M. Toekook 1906 Spoorstraat 29
V. van Helden 1912 Spoorstraat 39
J. Smits 1912 Spoorstraat 1
A. Kelders 1913 Spoorstraat 56
P. Poell 1913 Spoorstraat 4
H. Bouten 1914 Spoorstraat 30
Th. Gijsbers 1914 Spoorstraat 35 met beugelbaan

Hannes Huijs

J. Huijs 1918 Spoorstraat 44 volledige vergunning
Fr. van Rijswick 1918 Spoorstraat 67 volledige vergunning
A. Raijmakers 1925 Spoorstraat 48 (later naar nummer 7)
P. Driessen 1929 Spoorstraat 3
Bij enkele van deze cafés was een kegelbaan bijvoorbeeld op Spoorstraat 7 en 15. Al met al waren er slechts enkele gebouwen zonder café: de kapel, het overweghuisje, het station, twee woningen op de Spoorstraat en de boerderij Over de Beek.
We moeten bij die cafés denken aan een kamer in het huis, waar geschonken mocht worden. In de vergunning was nauwkeurig omschreven, waar getapt mocht worden.
Op de lijst van tapperijen in Tienray van 1905 stonden er maar liefst zestien te weten:
Martien Driessen, het huis inkomende eerste kamer links
J. van de Water, de keuken + de kamer rechts
Wed. A. Jacobs, de eerste kamer rechts en de keuken
G. Wijnhoven, eerste kamer links
Gerard Jacobs, de eerste kamer rechts
H. v.d. Ven, de kamer rechts en de beugelbaan
Theodoor van Leuven, de eerste kamer rechts en de keuken
Willem van Well, de eerste kamer links en de keuken
Theodoor Janssen, de eerste twee kamers links en de kamer rechts
August Knoops, de eerste kamer links en de keuken
A. v. d. Voort, de kamers links
Wed. Martens, de kamer rechts en de keuken
H. Otten, de eerste kamer links en rechts en de keuken
Matthijs van Rijswick, eerste kamer rechts
J. Vissers, de eerste kamers links en rechts en de kamer tegenover de keuken.
Frans Hubert Cruijsberg had als café: het vertrek achter de ingang + de zij- en achterkamer en de midden bovenzaal. Groot respectievelijk 80 en 72 vierkante meter.
De vergunning werd ingetrokken als winkel en café zich in één ruimte bevonden.
Er vond controle plaats op de drankgelegenheden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de cafés en hotels voor en na verdwenen. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw sloot het café van Thijssen-Stroucx, als gevolg van het overlijden van Jo Thijssen. Het oude Tolhuis, nog lang uitgebaat door Piet en Annie Huberts werd overgedaan aan Westerman. Daarna kwam de familie Verberkt-Janssen in het café. Vervolgens kochten Gerrie en Frans Janssen het geheel en vestigden er een slijterij in. Tegenwoordig zijn in dit pand twee woonhuizen gevestigd. In 2002 is in hotel-café De Groene Lantaarn een Mexicaans restaurant gevestigd en naast voormalig hotel “De Grot van Lourdes” (Modehuis Cruysberg) vindt men café en cafetaria ´t Pleintje. Links is een gedeelte te zien van hotel Cruijsber g. Waarnu de friettent is zat vroeger kapper Johan Hofman. Rechts was vroeger café restaurant “Beatrix”. Het plein voor de kerk en de bushalte heetten ook “Beatrix”.