Het geloof en de paters

Het geloof
Jong en oud hebben veel steun gehad aan het geloof.
Sir Hermkens: – Op 22 november 1944 moesten we foto´s en een pas laten maken. De paters van Blitterswijck, die bij ons waren, mochten voor ons een heilige mis lezen in de barakken. En daar gingen we allen naar toe. Ik ben ook te communie geweest.
Op zondag 26 november 1944 hoefden we niet te werken en gingen we naar de kerk en te communie. De mensen keken ons allemaal aan, omdat wij in onze werkkleding waren en op klompen. Maar het waren goede mensen. Dat merkten we al spoedig. We gingen weer naar onze zaal en in de namiddag hebben we de streek verkend.
29 november 1944. Weer hetzelfde liedje. We hadden gelukkig een goede plaats, want we lagen boven een café, waar ´s avonds een glas bier gedronken werd. Iedere avond hebben we de rozenkrans gebeden.
Na een hele dag gewerkt te hebben, gingen we op 13 december 1944 ´s avonds eens naar de pastoor van de parochie. Het was een heer, want hij greep ons met beide handen vast en vroeg waar we vandaan kwamen. Van de paters van Blitterswijck wist hij, dat we Hollanders waren. De paters hadden het klaar gekregen, dat we iedere zondag een Hollandse heilige mis hadden. Er kwamen ook iedere keer Duitsers naar toe.
Op 24 december 1944 ben ik ´s avonds gaan biechten bij de Hollandse paters.
Kerstmis. We konden niet naar de eerste mis gaan. Dat had meneer pastoor niet graag. Dan was het te vol. Dus gingen we maar een mis later. Het was een droevig Kerstfeest. Zat ik maar thuis bij mijn dierbaren. Maar het was niet anders en we moesten ons erin schikken. We hoopten, dat het niet lang meer zou duren.
26 december 1944. Op tweede Kerstdag zijn Piet van Well en ik op school geweest. De mensen hier hadden toch ook wel een beetje medelijden met ons. Het ging ons goed, zodat we toch een beetje kerstfeest konden vieren.
Op zondag 25 februari 1945 ben ik eerst naar de kerk geweest en te communie. Daarna zijn we de boer opgegaan.
Op Paaszondag, 18 maart 1945 heb ik mijn paascommunie gehouden op klompen en met een uitgestukte broek aan. (de broek was regelmatig gerepareerd).
Op 2 april 1945 zijn we ´s morgens niet naar het werk, maar naar de heilige mis geweest. Daar hebben we ook meer aan dan aan werken. In de paasdagen heb ik veel gebeden voor een behouden thuiskomst.
Op zondag 8 april 1945 gingen we eerst naar de kerk. De kinderen deden de plechtige communie en het koor, na de middag in het lof, zong al even mooi.
Teuntje Huberts: Onder de paters van Blitterswijck was ook pater Eduard. Bij deze paters kon men biechten, dit gebeurde lopende tussen de barakken.
Toen de Nederlanders op 14 januari 1945 ´s morgens naar een andere kerk gingen begroette de pastoor hen vanaf de preekstoel. Twee weken later kon de groep niet naar de kerk en dat werd speciaal vermeld.
Op zondag 4 februari 1945 moesten de mannen werken, zodat ze niet naar de kerk konden gaan.
De paters
Sir Hermkens: – Op de avond van 14 december 1944 baden de paters de rozenkrans voor. De paters die de vorige avond gekomen waren, waren maar wat blij, dat ze bij bekenden ingekwartierd werden. Wij hadden het ook graag. De paters sliepen midden tussen ons in.
Op 20 december 1944 zouden de paters naar Groningen terug keren, bezet gebied.
22 december 1944. De paters hadden bericht gekregen, dat ze de dag daarna naar Holland konden gaan. We gaven onze adressen mee in de hoop, dat ze enig bericht naar huis konden sturen. Pater overste en twee zieken bleven nog bij ons.
21 januari 1945. Na de middag kwamen de Hollandse paters preken. De kerk was stampvol. De paters waren door de bisschop gestuurd, speciaal voor de Hollanders.
Op zondag 18 februari 1945 moesten we de hele dag werken. Om 5.00 uur zijn we naar de heilige mis geweest. Die deden de paters voor de Hollanders, die ´s zondags moesten werken.