Instellingen

Instellingen
Er is veel verdwenen van onderstaande instellingen.
In Tienray zijn verschillende instellingen actief (geweest). Een bekend voorbeeld is het Groene Kruis, dat in 2012 gesloten werd.
Andere zijn nog steeds actief. Zij zullen apart beschreven worden.