De ruilverkaveling

De ruilverkaveling
Door de Landinrichtingsdienst werd summier de situatie beschreven. Daaruit bleek, dat van alle kapelletjes de nummers II en III op particulier terrein stonden.
De nummers IIII, V en VI stonden langs een oud laantje, dat eigendom was van het kerkbestuur. Nummer VII was langs Over de Beek te vinden en de staties VIII en IX langs de Burgemeester van den Berghlaan. De overige staties waren verwijderd, opgeslagen of verdwenen. Alle kapelletjes zouden in meer of mindere mate gerestaureerd moeten worden.
Het voorstel van de Landinrichtingsdienst luidde:
In het kader van de ruilverkaveling kan een deel van het landschapsplan en een deel van het onderhoudsplan gebruikt worden om een nieuwe kruisweg aan te leggen. De landinrichtingscommissie kan bijdragen door grond en beplanting beschikbaar te stellen en te helpen bij het maken van een plan. De bouwkundige kosten dienen echter door derden te worden gedragen, inclusief het opnieuw plaatsen van de staties. De gemeente en de parochie kunnen wellicht bijdragen in de kosten. Overleg met het waterschap zal nodig zijn, als langs het onderhoudspad staties geplaatst zullen worden. In ieder geval zal het onderhoudsplan onderdeel van de route kunnen worden met een haagbeplanting op de grens.
Het plan was ontwikkeld door mevrouw ir. L. van Santen.
Volgens de commissie zouden veel werkzaamheden verricht moeten worden.
Allereerst zou het bestaande laantje opgeknapt moeten worden.
De haagbeplanting zou gerestaureerd en bij geplant moeten worden.
De vlieren en braamstruiken, die welig tierden, zouden verwijderd moeten worden.
In plaats daarvan moesten nog enkele berken geplant worden en moest er onderbegroeiing aangebracht worden, waarbij gedacht werd aan varens en klimop.
Uiteraard zouden de twee kapelletjes herplaatst worden.
Het kerkbestuur kreeg toestemming om het onderhoudspad in te richten als route, respectievelijk deel van het kruiswegpark met een beukenhaag op de grens.
Het landschap zou hetzelfde karakter krijgen als het bestaande laantje met een berkenbosje met onderbegroeiing, haagbeukenhaag alsmede een zandpad eventueel met houtsnippers. De wegen Over de Beek en de Burgemeester van den Berghlaan bleven als onderdeel van de kruisweg gehandhaafd.