Het parochiehuis

De heer Ger (G.J.F.) Wijnhoven (1881-1964) en zijn echtgenote Petronella Wijnhoven – Bouten, (1895-1971) stelden na de Tweede Wereldoorlog hun landbouwschuur aan de Bernadettelaan beschikbaar aan de kerkgemeenschap. Zij schonken op 26 februari 1949 een perceel grond met daarop de schuur. De kerk moest op eigen kosten het terrein, groot 3 are, afrasteren en de ramen aan de binnenplaats (van Kloosterstraat 2) half dichtmetselen. Het transformeren van de schuur in een noodkerk geschiedde door vrijwilligers. Nadat met Kerstmis 1950 de huidige parochiekerk in gebruik kon worden genomen, deed de oude noodkerk incidenteel dienst als verenigingslokaal. Het was er vrij primitief en voor de verwarming zorgde het hete luchtkanon. De ruimte werd zo nu en dan gehuurd van het kerkbestuur. Omdat het kerkbestuur inzag, dat een gemeenschapsruimte voor Tienray belangrijk was, werd alle medewerking verleend om van de noodkerk een parochiehuis te maken. Vanaf 1956 konden de verenigingen voor een vast bedrag de zaal huren, terwijl de opbrengst van de gehouden activiteit voor de organiserende vereniging was. Op zondag 9 februari 1958 werd het parochiehuis ingezegend. Op donderdag 18 september van dat jaar werden de meisjes verwacht om de zaal te poetsen. Ze moesten wel zelf poetsmateriaal meebrengen.
Omdat in 1977 het parochiehuis weer grondig gerenoveerd moest worden, werd er een Stichting Parochiehuis opgericht. Deze stichting had tot doel: Het in stand houden en exploiteren van een gebouw, voor activiteiten van plaatselijke bonafide organisaties en instellingen, die werkzaam zijn op geestelijk, maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein.
Afgevaardigden van diverse Tienrayse verenigingen vormden het stichtingsbestuur. De leden waren Piet Martens (Swolgenseweg 45), Herman Hovens, (Swolgenseweg 13) Ger (Sir) van Rijswick, (Spoorstraat 68) Ger van Lin (Swolgenseweg) en Jan Verblakt (Spoorstraat 13), die tevens beheerder werd.

Noodkerk op Bernadettelaan 2

Het kerkbestuur schonk het parochiehuis aan de stichting en verstrekte op 15 december 1977 een geldlening tegen 8 % voor de noodzakelijke verbouwing.
De gemeente verstrekte een subsidie van ƒ 100.000,00 en de provincie deed er nog eens ƒ 50.000,00 bij. De renovatie werd uitgevoerd door de firma´s Ger Clabbers, Jan Smits, Piet Cruijsberg, Piet Kusters uit Meerlo en Keijsers uit Horst.
De wettelijke eisen, die aan het parochiehuis, gesteld werden, werden steeds hoger. Er was bijvoorbeeld te weinig toiletruimte. De keuken was te klein en erg primitief.
Bovendien ging het gebouw enkele andere gebreken en tekortkomingen vertonen. Het dak lekte, de ventilatie deugde niet, er was te weinig bergruimte en kleedgelegenheid en de akoestiek was erg slecht. Renovatie van het oude gebouw was bijna niet mogelijk en zou veel te duur worden. Daarom werd uitgekeken naar andere mogelijkheden voor een parochiehuis in Tienray. Men dacht aan uitbreiding van het Dienstencentrum bij Zonnehof, maar dat bleek geen haalbare kaart. Daarna werd in samenwerking met de gemeente bekeken, of de leegstaande gebouwen van de voormalige huishoudschool verbouwd konden worden tot parochiehuis. Uiteindelijk werd die school bijna geheel afgebroken en op de plaats ervan verrees een nieuw gebouw naar een ontwerp van de architect van bierbrouwer Skol. Het geheel was begroot op ƒ 870.000,00.
Overzicht van de binnengekomen gelden:

Stichting Parochiehuis

ƒ 150.000,00

Subsidie gemeente Meerlo-Wanssum

ƒ 450.000,00

Julianafonds (1994)

ƒ 30.000,00

Stichting Katholieke Noden

ƒ 20.000,00

Van den Santheuvel Sobbe

ƒ 3.000,00

Anjerfonds

ƒ 5.000,00

Rabobank

ƒ 5.000,00

St. Anton Jurgensfonds

ƒ 4.500,00

Verkoop oude zaal (schatting)

ƒ 70.000,00

Bovendien hoopte men met vrijwilligerswerk ƒ 40.000,00 te besparen.
De werkzaamheden werden verricht door nagenoeg alleen plaatselijke middenstanders. Hoofdaannemer werd Leo Pingen. Hans Smits verzorgde de verwarming en het sanitair. Jan Cruijsberg schilderde het gebouw en Thijssen – Emans leverde het bouwmateriaal. Sound and Light was goed voor de geluidsinstallatie en meubelbedrijf De Zwaan leverde het meubilair. De elektriciteit werd verzorgd door Piet Kusters uit Meerlo en J. Peters, eveneens uit Meerlo, verzorgde de gordijnen en vloerbedekking. Weekers uit Wellerlooi en Hakvoort uit Venlo verzorgden de overige zaken.
De grond, waarop het parochiehuis staat, is door de gemeente in erfpacht gegeven voor een periode van vijfentwintig jaar. De grootte van het perceel is duizend vierkante meter. In 2000 ontving de Stichting van het Julianafonds negentig procent van het bedrag voor de aanschaf van nieuw meubilair te weten ƒ 18.500,00.
In 2001 bestond het bestuur uit: Wiel van Rijswick namens T.O.P. ´27, Sraar Reijnders namens het Gemengd Koor, Herman Hovens namens Tienrays Fanfare, Ger van Lin namens de dansgroep Truando Marjopies en Jan van IJzendoorn, die tevens beheerder was.