’t Raaijke

´t Raaijke
In de raadsvergadering van 24 april 1967 werd besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een vakantiehuis voor gehandicapte kinderen. De eerste steen werd gelegd op 11 juni 1969 door monseigneur L. Rooijakkers, bisschoppelijk vicaris in Den Bosch. De architect was Ton Beunis uit Veghel en de aannemer was P.A. Koenen uit Holthees. De officiële opening vond pas plaats op 18 oktober 1978 door burgemeester M.J.A.R. Dittrich. Bij de opening kreeg de instelling een pony cadeau van de moeder van Monseigneur Beckers. De leerlingen van de lagere technische school in Horst maakten in 1989 een naamzuil, als examenstuk de blikvanger aan het begin van de oprijlaan.
De eerste directrice van ´t Raaijke was mevrouw M. Kampschoër. In 1971 werd zij opgevolgd door Mia van Heugten. In 1988 kreeg Reinier Thiesen uit Meerlo de leiding over het vakantiehuis.
Omdat in ´t Raaijke alleen vrouwelijke verzorgsters werkzaam waren, misten de kinderen een vaderfiguur. Herm Thijssen, schoenmaker te Swolgen, werd op 1 november 1969 aangesteld als klusjesman. Als tweede man werd aangesteld Reinier Thiesen en op 1 januari 1971 werd Willem Burgers, als derde man, aangesteld als kok van het tehuis.
De verpleegprijs bedroeg in 1970 ƒ 43,50 per dag en was in 1990 opgelopen tot ƒ 220,00. Voor 70 % ging dat bedrag naar personeelslasten.
Inmiddels is het gebouw grondig gerenoveerd. De Ziekenfondsraad had er ƒ 3.500.000,00 voor over. Ook heeft een fusie plaats gevonden met de Stichting Daelzicht.
In de loop der jaren kwamen veel schenkingen binnen: De jongerensoos in Meerlo schonk ƒ 3.500,00 en het afscheidsjubileum van Grad en Petran bracht maar liefst ƒ 25.000,00 op.
Tussen het Raaijke en Tienray bestaat nog steeds een band. Op zaterdag voor Carnaval bijvoorbeeld gaan de prins met de Raad van Elf, jeugdprins en zijn raad, de dansgroep en Ut Kumt samen met de kinderen van ´t Raaijke Carnaval vieren. Momenteel (2017) is het een crisisopvang voor kinderen.