De schuilkelder

  1. Op Spoorstraat 35 ligt nog steeds deze schuilkelder in de tuin.De huidige bewoners hebben de tuin gerenoveerd maar hebben gelukkig de moeite genomen dit mooie geheel te bewaren voor het nageslacht. Veel mensen vonden er een veilig heenkomen in. Een ervan was Jan Naus die destijds ook op de Spoorstraat woonde.
    Volgens mijn informatie hebben tijdens de beschietingen ruim dertig mensen in de kelder hun heil gevonden. De honden waren meestal als eerste in de kelder.
    Slechts enkele mensen hadden een betrouwbare kelder. Als er een bom op de kelder gevallen was, zouden de mensen het niet overleefd hebben door de enorme luchtdruk.