Het bestuur

Kisten en kompen
De rechterlijke bevoegdheden van de schepenbank (= rechtbank) Meerlo strekten zich uit over Meerlo en Tienray. Tienray was in financieel en bestuurlijk opzicht grotendeels zelfstandig. Het schepenbankarchief bevond zich in de Meerlose kist, die in de kerk een veilig plaatsje gekregen had.
De kist was verdeeld in twee vakken. Ieder voorzien van een eigen deksel. Op het linker deksel stond “kerckecom” en op het andere deksel stond “schepencom”. De kist had vijf sloten, waarvan drie voor het kerkelijke gedeelte. Voor het andere gedeelte waren twee sleutels nodig. In dit gedeelte lag het schepenbankarchief van Meerlo en Tienray.
Omstreeks 1900 verhuisde die kist met een lengte van 142 cm, een hoogte van 68 cm en een breedte van 52 cm, naar Maastricht en bevindt zich momenteel in het Rijksarchief, daaraan geschonken door Alphons van Haeff, burgemeester van Meerlo, die waarschijnlijk heeft gehandeld zonder het kerkbestuur er in te kennen. Meerlo was een zelfstandige parochie. Tienray hoorde bij de parochie Swolgen.
De kerkelijke archiefstukken van Tienray werden in de kapel in een eigen kist bewaard. Die administratie werd bijgehouden door de pastoor van Swolgen.
De stukken van de gemeente Tienray werden ook in de kapel bewaard en werden bijgehouden door de dorpelingen.