Harrie Cox werd priester gewijd en dat betekende een heel groot feest in de parochie. Harrie werd thuis afgehaald en in processie naar de kerk gebracht. Er was veel versierd en er was veel publiek aanwezig. En niet te vergeten  veel geestelijken en Gerrie Knoops met strik en haar moeder.

De geestelijkheid van links naar rechts: Rector Verhoof, Rector Damoiseau, aalmoezenier Beel, Pastoor Dinckels, neomist Harrie Cox en tenslotte rector Poort. O.F.M.De foto is genomen op de huidige Burgemeester v.d. Berghlaan. Achter Poot ziet U het vroegere zaaltje om feest te vieren. Nu is het een mooie galerie van John Stultjens. Bovenstaande foto komt uit de collectie van de heer Hay Dietz.
Op Spoorstraat 2 kwam in het voormalige café deze kelder te voorschijn. Vraag: van wie zijn die mooie benen rechtsboven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e


In 1960 werd de Mariaschool gebouwd door aannemer Wijnhoven uit Meerlo. Vanaf toen gingen de jongens uit Tienray hier naar school. De meisjes uit Swolgen bleven vanaf toen in Swolgen. In 1985 werd de school verbouwd door Leo Pingen en konden ook de kleuters hierin opgevangen worden. Vanaf dit jaar stond het gebouw leeg. Wat gaat er mee gebeuren?

Grepen uit de geschiedenis van Tienray. Op de laatste bladzijde in dit boek staat de datum vermeld: 30 september 1982. In dit boek staan enkele belangrijke vondsten vermeld:
– Gevonden maalsteen langs de Burgemeester v.d. Berghlaan.
– Bij de aanleg van de spoorlijn eind 19e eeuw nabij het station een grafveld met Gallo – Romaanse urnen waarschijnlijk naar Rijksmuseum Amsterdam en Museum Nijmegen;
– Steenfabriek Van Daal een grote beschadigde urn en een kleine; (Hallstadt)
– idem: zwaard

– Langs de Paardenwei: enkele vazen kruiken en potten gevuld met beenderen;
– Langs de Meerlosebaan: een urn (naar burgemeester Kellenaers)
– Langs het voetbalterrein een pijlpunt uit de bekercultuur volgens dr. H.J. Beerkens
– Langs de Meerlosebaan links een mes (museum Venray)
– Nabij de plek van de kluizenaar enkele houten kruisjes, die weer herbegraven werden.
– Op de grote heide richting Oirlo enkele grote zwerfstenen. (naar het huis van Hanna)
Verder staan er veel onderwerpen vermeld zoals:
de watermolen, de kapel en kerk, de pastoors (van Swolgen) Theo van de Voort beschrijft ook in wat voor toestand het beeld van de engelbewaarder er aan toe was. Bijna alles wat tot poeder geworden.
Ook de oorlog kreeg aandacht zoals de verwoesting van de kerk en de wederopbouw. De bevrijding wordt in een apart hoofdstuk beschreven.
Het klooster met kleuterschool, onderwijs aan meisjes, huishoudonderwijs,
De post, het spoor, de vier weegbruggen bij: Wijnhoven, Van Rijswick, Janssen en Kelders. De schoolstrijd werd pas in 1960 beslecht met de bouw van de Mariaschool aan de Bernadettelaan. De fanfare, de mert,

Maandag aanstaande zal het nieuwe brugje klaar zijn. Er moeten nu uit veiligheidsoverwegingen twee leuningen aan.

Ongeveer 25 jaar geleden hebben Wiel Nabben en ik de “Acht van Tienray” aangelegd. We moeten zeggen, dat het een geweldig succes is geworden. In 2016 is het “Pieterpad” verlegd en komen de vele wandelaars door Tienray. Zodoende is ons Amazonegebied ontstaan. Het is klaar voor de krokodil.

Maar opgelet: Als U nog een wereldfoto wilt maken van dit brugje met het achterliggende Amazonegebied dan moet je vlug zijn. Dit brugje met één armleuning wordt binnenkort vervangen. Her brugje is en blijft van het Waterschap. Het wordt vernieuwd en krijgt twee leuningen.

Het is mogelijk, dat U om moet lopen. Dat gaat iets anders dan met de brug over de Lek. Maar het kan wel twee weken duren.

.