Dit is een jaargang jongens van 1920 aan de school in Swolgen. Destijds gingen de jongens van Tienray naar Swolgen naar school.

Dit zij alle meisjes die in 1921 de Mariaschool in Tienray bezochten, ook die van Swolgen. Die school was in het klooster gevestigd.

Op het ogenblik vinden er veel bouwactiviteiten plaats in ons dorp. Langs het Tasveld worden vanaf september enkele huizen gebouwd, die binnen de kortste keren verkocht waren. Bij één van de woningen, die daarvoor verkocht werd werd er gigantisch overboden. Het leek wel de randstad. Volgens mij worden ook op het voormalige voetbalveld in de naaste toekomst woningen gebouwd.

Bets en Jan Janssen werden woensdagavond al verblijd met zeventig rozen. Ze zijn maandag aanstaande maar liefst zeventig jaar met elkaar getrouwd. Dat komt niet vaak meer voor.

Beiden zijn nog heel fit en waren van plan op woensdag nog een tochtje op de fiets maken. Ze vonden het veel te warm. Het zijn echte watjes geworden. De vaas met rozen werd in een net zo oude kruiwagen vanaf het Hanna van de Voortplein naar de Ringovenhof gereden.

Waarschijnlijk wordt de school met tevens buitenschoolse opvang eind juni in gebruik genomen.

Of was het 24 juli? In ieder geval kunnen de leerlingen van de achtste groep nog enkele dagen genieten van het nieuwe gebouw. De kinderen gaan ook gebruik maken van het sportcomplex van Sporting ST. In de zomermaanden krijgen ze daar gymles en in de winter gaan ze met de bus naar de sporthal in Meerlo. Er komt ook een dakterras met omheining. Als ouders hun kind met de auto willen brengen, dan moeten zij dezelfde route volgen als destijds met de oud papieractie. Een kiss en ride wordt het.

Op de Boerenoven is veel bedrijvigheid te bespeuren.

Men is begonnen met de bouw van enkele units voor bedrijven.
Daarvoor wordt één gebouw opgetrokken, zodat het niet te zeer versnipperd raakt.