De nieuwe grot

De nieuwe grot van 1950

De grot van 1950

De mensen van Tienray vonden de abstracte grot, die in de nieuwe kerk gebouwd was niet erg geslaagd. Pastoor De Klijn, die pastoor Geurts opvolgde in 1980, begreep, dat die grot van mergelblokken de mensen niet aansprak. Aan de hand van oude foto´s werd een andere grot ontworpen. Voor het eerst werd in mei 1981 gepraat over de verbouwing van de grot. Piet Cruijsberg maakte in 1982 een maquette en op 15 augustus 1982 startte men met acties om geld te verzamelen. Van de plaatselijke bibliotheek ontving de werkgroep ƒ 586,04 en van de Katholieke Arbeiders Beweging ƒ 590,62. De opbrengst door allerlei acties was maar liefst ƒ 13.500,00 en in oktober begon men met het werk. Vóór de naoorlogse mergelgrot verrees een andere, die sprekend leek op die van Lourdes. De volgende vrijwilligers werkten eraan mee: Piet, Wiel en Jan Cruijsberg, Johan Verblakt, Wiel Cox, Tinus Coenders, Mart Hendriks, Alphons Gielen, Huub Gijsbers en Joost Spierings. De dames Gerda Hendriks-Wetten, Riek Cruijsberg-Rongen, Netje Gielens-Pelzer, Annie Verblakt-Wennekers, Maria Lejeune (huishoudster van de pastoor), Catharina Cox-Brouwers, Maria Janssen-Koenen en Jana Smits-Surminski waren enkele dagen in de oude zaal bezig met het openknippen en vastnaaien van jute zakken op het gaas. Daarna werd het met jute bespannen gaas over een frame getrokken, dat vervolgens met kalk en cement werd ingesmeerd. Een lijst van namen van de bouwers is in een blikken sigarendoos in de grot opgeborgen.
Een nieuwe grote Lourdesmadonna werd door Jacques Clabbers in Frankrijk besteld en Jan Verblakt zorgde ervoor, dat het beeld vanuit Frankrijk veilig in Tienray kwam. Joep van Disseldorp bracht een beeld van Bernadette mee. Monseigneur Castermans kwam met Pinksteren 1983 naar Tienray om de Lourdesgrot in te zegenen. Voor en na werd de devotiekapel weer versierd met oude vaantjes en ex-voto´s en werd het weer mogelijk om op kleine schaal een aandenken te kopen aan Klein Lourdes. In 1983 werd ook de antieke kroonluchter gerestaureerd door koperslager Paul van der Beele uit Horst. Op 12 mei 1984 bracht de paus een bezoek aan ons land en mochten enkele grottenbouwers als dank naar Utrecht.