De kermis

De kermis.
Het woord kermis is afgeleid van kerkmis en heeft als zodanig met de kerk te maken. De verbouwing van de kapel was klaar te weten de toren, de sacristie en de grot. Op 9 oktober 1887, de tweede zondag van oktober, werd de kapel van Tienray gewijd. Dat werd de datum voor de kermis.
Uit archiefgegevens betreffende de kapel blijkt, dat in Tienray al in 1766 kermis gevierd werd. Ook in 1814 en 1832 worden de oktoberkermissen genoemd. Dus ook de wijding van de vorige kapel heeft op de tweede zondag in oktober plaatsgevonden.
In 1832 vond een gelduitdeling plaats aan arme mensen, die de heilige mis bijgewoond hadden.
Op dinsdag na kermiszondag werd tevens markt gehouden. De mensen in Tienray waren echter niet tevreden met de datum: de tweede zondag van oktober. Rond die datum moest er veel werk gedaan worden op het land. Gedeputeerde Staten werden er bij betrokken, maar in Maastricht was de oude kermis totaal onbekend.
In 1922 werd de kermis verplaatst naar de derde zondag na Pinksteren. Daarmee zijn de meeste inwoners van ons dorp lang tevreden geweest.
Tijdens de kermis van 10 tot 14 juni 1945 werd op verzoek van de burgemeester van de gemeente Meerlo voor het eerst een danstent geplaatst tot ergernis van pastoor Dinckels. De tent werd gerund door de kasteleins Theo Huberts en Hay van Well. Tachtig procent van de inwoners van Tienray waagden een dansje.
Op verzoek van de dorpsraad werd voor de kermis in 1993 een nieuwe datum gepland, namelijk de tweede zondag in juli. De reden voor die verplaatsing, was het gebrek aan kermisattracties in Tienray. De kermisexploitanten gaven namelijk vaak de voorkeur aan grotere plaatsen, waar met de kermis meer te verdienen viel.