Toneelvereniging Mimus

De eerste stappen tot het oprichten van Toneelvereniging “Mimus” werden gezet in februari 1996. De dames Toos Renkens, Wil Stultjens en Marja Witlox namen het initiatief en de inwoners van Tienray werd gevraagd om een naam in te sturen voor de vereniging. Uit een groot aantal inzendingen werd de naam “Mimus” gekozen, hetgeen betekent “Romeinse klucht”.
Als voorlopig bestuur werden de bovengenoemde dames verkozen en op 30 mei 1996 passeerde de oprichtingsakte bij notaris De Laat in Horst.
Er werd gestart met vijftien leden, die naar een beginnerscursus gingen, gegeven door Gerrie Abels. Als clublokaal werd “De Groene Lantaarn” gekozen.
Op 3, 5 en 6 april 1997 vond de uitvoering plaats van de klucht “Pa wordt uitgehuwelijkt” onder regie van Marja Witlox, met als raamregisseur Meino van Kesteren. Het werden succesvolle avonden en er werd besloten om onder regie van Marja in 1998 het blijspel “Een trouwring mag niet knellen” op het toneel te brengen. Het tweede toneeljaar werd afgesloten met een gezellige verdiende gourmetavond onder het motto: Een broekriem mag niet knellen.
Tijdens de jaarvergadering van 1998 werd een nieuw bestuur gekozen. Arie Snellen werd voorzitter, Toos Renkens beheerde de penningen en Wil Stultjens nam de taak van secretaresse op zich.
Voor het seizoen 1998/1999 werd een nieuwe regisseur, Frank Klerks uit America, aangetrokken. Onder zijn leiding werd in maart 1999 het stuk “Groeten uit Nice” opgevoerd. In dat seizoen groeide het aantal leden van Mimus tot 22 personen.
Direct na de zomervakantie van 1999 werd gestart met repetities van “Kringloop der belangen”, weer onder regie van Frank Klerks. Dit toneelstuk week sterk af van de kluchten, die in de vorige jaren werden gebracht. Ook dit toneelstuk, uitgevoerd in maart 2000, was druk bezocht. Vooral toneelkenners waren onder de indruk van het gebrachte. In maart 2001 werd voor volle zalen de klucht “Dwazen” gespeeld.
Vanaf het seizoen 1999/2000 werd café ´t Pleintje het nieuwe clublokaal. Ook werd in dat jaar een gastoptreden voor de Vrouwenbeweging van Grubbenvorst verzorgd. Een aantal leden van Mimus had een paar sketches ingestudeerd. Hun onkostenvergoeding bedroeg honderd gulden.
Gezien het animo van de leden van Mimus, mag de toekomst van deze toneelvereniging met vertrouwen worden tegemoet gezien.
Het bestuur