De eerste locatie

Een van de problemen voor het realiseren van een buitenkruisweg was om een geschikte route te vinden. De pastoor ging naar de burgemeester van de gemeente Meerlo, de heer A. van Haeff, om zijn plannen te bespreken.
Vanaf het begin kreeg hij alle steun en medewerking. De pastoor kreeg het advies om eerst te zorgen, dat de grond nodig voor de staties en het pad in eigendom van de kapel kwam. Kadasterkaarten werden erbij gehaald en er werd nagekeken met wie zou moeten worden onderhandeld. Er waren diverse eigenaren.
Pastoor Von Bönninghausen stelde een lijst samen van grondeigenaren, waarmee hij moest gaan praten over de aanleg van een kruisweg.
Uit Tienray waren dat:
Theodorus van Rijswick 2 roei 40 C 709
Hendrik Camps 2 roei 10 C 708
Uit Meerlo kwamen:
Peter Joannes Duykers 1 roei 80 C 725
Leonard Vorstermans C 709
Burgemeester Alphons van Haeff 8 roei 10 C 704
Uit Swolgen:
B. Nabben 2 roei 10 C 724
Uit Venray de gebroeders Aerts, sigarenfabrikanten 6 roei 90 C 420
Aan de hand van deze gegevens, een schetsje in het kerkarchief van de parochie Swolgen, kadasterkaart 3773 van de gemeente Meerlo en gesprekken met enkele inwoners van Tienray was het mogelijk de oorspronkelijke route nauwkeurig te reconstrueren. In een later stadium van het onderzoek kwam een uittreksel uit het kadasterplan van 10 maart 1924 tevoorschijn, waarvan U in deze uitgave een kopie vindt.
De eerste kruiswegroute begon op de huidige Kerkhoflaan, gelegen tussen de huisnummers 33 en 35 van de Spoorstraat. Het pad liep tot het huidige voetbalveld. Daarna boog de route naar rechts af tussen het voormalige sportpark en het kerkhof. Dan kwam de route uit achter de tuinen van de huizen aan de Spoorstraat. Uiteindelijk kwam de route bij Spoorstraat 57 uit om naar de kapel af te buigen. Toen men het voetbalveld aanlegde, is men op betonblokken gestuit, die de fundering gevormd hebben van de toen inmiddels verplaatste staties. Ook bij het bouwrijp maken van het terrein van de Boerenoven kwam een fundament te voorschijn.