Het kleuteronderwijs

In het klooster vestigden zich in 1909 drie zusters uit Aarle-Rixtel. Zij begonnen een bewaarschool voor een dertigtal kinderen van twee tot zes jaar. Dat was uniek in die tijd. Deze school was niet alleen bestemd voor de kinderen van Tienray, maar ook voor de kleuters van Meerlo en Swolgen. In een krantenbericht stond over deze school: “Zulk een school is een zegen voor het platteland”.
Zuster Adelina kwam uit het moederhuis in Aarle Rixtel oom de bewaarschool voor te bereiden. Platen van het Oude en Nieuwe Testament kwamen aan de muur te hangen, maar er kwamen ook poppen, hobbelpaarden en ander speelgoed werd opgeknapt. Gedichtjes en versjes werden overgeschreven. Kortom, de school kon beginnen.
Aan de school waren twee gediplomeerde zusters werkzaam. De bewaarschool, de voorloper van de kleuterschool, had twee lokalen met als afmetingen: zeven x acht x vier (hoogte) meter. De twee lokalen waren rechts van de ingang te vinden. Bij de school hoorde ook een overdekte speelplaats.
De kleuters waren geen zusters gewend en daarom huilden ze om het hardst. Maar al gauw was het ijs gebroken. Elke dag trokken de kinderen van de bewaarschool met vaantjes naar de kapel. In de vasten (de veertig dagen voor Pasen) werd zuster Edelburgis naar Duitsland overgeplaatst en vervangen door Theophana.

Het manneke met korte broek en wit shirt is Koos Derks. De kinderen spelen voor het klooster.

Zuster Amalberga was in 1915 het hoofd. Haar salaris bedroeg ƒ 300,00 per jaar. Er kwamen twee jongensprivaten (w.c.`s) bij de school.
Op de school waren gemiddeld 36 leerlingen. In de zomer 41 en in de winter 30. Er werden lessen volgens de methode Fröbel gegeven als voorbereiding op het lager onderwijs.
De bewaarschool werd in de beginjaren uit eigen middelen betaald. De bisschoppelijke inspecteur adviseerde de gemeente een vergoeding te geven van ƒ 6,00 tot ƒ 8,00 per kind.
Pas in 1928 kwam er een bewaarschool in Swolgen. De zusters uit Tienray gingen ook daar les geven evenals in Blitterswijck en Meerlo. De kleuters van Meerlo zijn tot de oorlog in Tienray naar school gegaan.
Daarna gingen de zusters ook les geven in de nieuw opgerichte kleuterschool in Meerlo. Pas in 1950 trokken de zusters zich daar uit het onderwijs terug. Op de bewaarschool in Tienray waren in 1948 56 kinderen en in 1954 nog 43. De kleuterschool was in het klooster ondergebracht tot 1966. In dat jaar werd er aan de Johan Hofmanstraat een nieuwe school gebouwd, die in 1986 werd afgebroken.