De begrafenis op donderdag 20mei 1937

De burgemeester werd opgebaard in het Gasthoes in Horst tot de begrafenis. De begrafenis was onder “grootsche” deelneming en belangstelling. De heerlijke zomerzon bescheen de grootse maar droevige stoet, die het stoffelijk overschot van de helaas te vroeg ontslapen en op zo jammerlijke wijze om het leven gekomen burgemeester ten grave droeg.
Om half tien stelde men zich op bij de spoorwegovergang om de kist af te halen.
De stoet was samengesteld uit:
– De kinderen van de hoogste klassen van de lagere scholen van Blitterswijck, Meerlo, Swolgen en Tienray.
– Tienray’s fanfare en afgevaardigden met vaandel van de overige fanfares van de gemeente.
– De katholieke jongeren van de gemeente eveneens met vaandel,
– Credo Pugno van Tienray en Blitterswijck,
– De burgerwacht van de vier dorpen,
– De werkliedenvereniging eveneens van de vier dorpen met vaandel,
– De R.K. Middenstand van de gemeente Meerlo,
– De vier voetbalverenigingen,
– De heren geestelijken met misdienaars gevolgd door de lijkbaar met het stoffelijk overschot geflankeerd door het gemeentebestuur, twee afgevaardigden van de R.K. Marechaussee en twee van de Rijksveldwacht.
Daarna volgde de familie, vrienden en vele kennissen, de twee gildes van de gemeente met vaandel en ten laatste de grote groep leden van de Heilige Stede, waarvan de overledene lid was.
In de stoet werden ook nog opgemerkt: Leden van Provinciale Staten, veel collega’s: burgemeester Coenders (Sittard), Van de Loo (Venray), baron Weichs de Wenne (Wanssum), Coenegracht (Maasbree), Harbers (Belfeld), dr. Van Grunsven (Horst), Rutten (Broekhuizen), Wolters (Gennep), Sengers (Mook, Middelaar en Ottersum), Otten (Bergen) en van Sevenum.
Er waren ook veel pastoors, marechaussees en rijksveldwachten. Direct achter de baar liep het gemeentebestuur van de gemeente Meerlo.
De heilige mis De heilige mis werd opgedragen door pastoor Dinckels van Tienray, geassisteerd door zijn collega’s uit Meerlo (Schreurs) en Swolgen (Op de Coul). Na de heilige mis gingen allen naar het kerkhof waar wethouder Th. J. Kessels enkele waarderende woorden uitsprak.
De broer van de overledene bedankte met enkele gloedvolle woorden. Tienray’s fanfare voerde een treurmars uit als laatste groet. De aanwezige vaandels brachten een eresaluut.
Een kind strooide rozen op de kist.