De financiën

De financiën
Op 9 augustus 1994 kreeg het kerkbestuur een legaat van mevrouw Crijnen-Peters. Dat geld werd aangewend voor de kruiswegstaties. Door dit legaat werden de financiële risico´s voor een groot deel afgedekt. Bij de milde gevers kwam later ook de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Meerlo-Wanssum, die op 26 augustus 1998 een subsidie verstrekte voor de restauratie van de staties van ƒ 500,00 per statie, hetgeen in totaal neerkwam op ƒ 4.500,00. Door deze financiële basis kon men aan de slag.