De slachtoffers

De Tienrayse oorlogsslachtoffers
In de oorlogsjaren kwamen de volgende personen door oorlogsgeweld om het leven:
Op 6 oktober 1944 overleed Gerardus, Martinus, Hubertus Peeters uit Swolgen, die door een Duitse kogel was geraakt nabij de spoorlijn in Tienray. Hij was geboren op 10 augustus 1922 en was koster.
Op 31 oktober 1944 stierven:
Henricus (Harry) Johannes Wijnhoven, geboortedatum 30 april 1919.

Gertruda (Truusje), Anna, Hendrika Nabben geboortedatum 26 maart 1937.

Truusje en Harry werden tijdelijk in één graf gelegd en later herbegraven.
Ook evacué Johannes Deenen kwam om op 31-10-1944. Hij was 65 jaar en de echtgenoot van Grada Jans.

M.J.H. (Grad) Versleijen werd op 18 november 1944 dodelijk getroffen tijdens het bombardement op de trein in Breyell. Hij overleed op 22 november 1944. Zijn geboortedatum was 11 december 1898.
Johanna, Maria Emons-Hesen overleed op 24 november 1944. Zij was geboren op 2 augustus 1881.
Fleurkens, Peter Mathias stierf op 18 december 1944 op 65 jarige leeftijd door een Duitse granaat. Hij was in Tienray alleen bekend als Ties van de Baan.
De Britse slachtoffers
Bij Antoon Theeuwen (adres D13), nu Swolgenseweg 40, werden op 26 november 1944 twee militairen door vijandelijk vuur gedood en tijdelijk begraven:
John Irvine Gdsmn. 2693243 3 rnd Bn Scots Guards 26 november 1944 Age 32 jaar, son of Charles and Annie Irvine of Leochel Cushine Aberdeenshire VI E 10.
Marshall Lt. Henry William Somerville 267571 3 rnd Bn Scots Guards 26 november 1944 Age 21 jaar, Son of Henry Rissik Marshall en Monica husband of Sylvia Mary Marshall of Dalemain Cumberland VI G3.
Later werden ze herbegraven op het oorlogskerkhof in Venray.
Beide militairen sneuvelden nabij de plaats, waar nu ´t Raaijke te vinden is. Op dezelfde plek hadden kort tevoren nog Duitse kanonnen de opmars van de geallieerden willen stuiten.
De Duitse slachtoffers.
Naast bovenstaande slachtoffers werd een zestal Duitse militairen tijdelijk begraven op het kerkhof in Tienray. Het is niet bekend, waar zij gesneuveld zijn. Eén van die militairen werd vanuit de lucht geraakt bij de veldkeuken in de tuin van Jan Coenders, Spoorstraat 23. De naam van die militair is echter niet bekend. In een later stadium werden de stoffelijke resten bijgezet op het oorlogskerkhof in Ysselsteyn en kregen als grafnummer Bi L Re 126 tot en met 130.
Naam geboortedatum sterfdatum
Horst Bässler, 05-02-1922 12-10-1944
Eigler, Ernest 11-09-1925 25-10-1944
Klauenberg, Rudolf 02-10-1926 24-11-1944
Kohl, Wilhelm 15-04-1926 20-10-1944
Meschede, Alfons 14-10-1922 15-12-1944
Stossier, Alois 29-04-1922 17-10-1944
Hein Naus en zijn familie waren geëvacueerd in Helmond. Hein stapte daar op een fosforgranaat en werd deerlijk verminkt. Hij miste sindsdien een hand en zijn gelaat vertoonde brandwonden.
G.H.V. (Thijs) Gielen was de vader van Gielen Jan (Witte), die aan het spoor werkte. Hij werkte bij boomkweker Len Bartels, Kloosterstraat. Hij werkte in Duitsland, maar toen de Duitsers merkten, dat hij tuberculose had, moest hij naar Tienray terug. In de tuin kwam een glazen hutje, dat met de zon kon meedraaien. Daarin nam hij plaats.

Op 30 april 1945 speelden enkele kinderen met achtergebleven wapentuig, dat zij gevonden hadden op de plaats tussen de Meerlosebaan en de spoorlijn. Ongeveer op de plek, waar de visvijver van Tienray is.
Michel, (Michael, Leonardus) Knoops (28 augustus 1927) raakte ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis in Horst aan zijn verwondingen.
Achter Michel stond Piet Huberts, die raakte gewond en werd naar het ziekenhuis in Einhoven gebracht.
Jan Raijmakers raakte bij dat ongeval gewond.