De beschrijving van de huidige route

Het kerkbestuur zag zich voor het probleem gesteld om een juiste route voor de kruisweg te kiezen, de derde. Om geen onnodige onkosten te maken heeft men zeven staties laten staan. Daarom heeft men het startpunt gemaakt in de wei juist over de brug van de Groote Molenbeek. Daar vindt U de enkele kapelletjes bij elkaar staan. De beukenhagen, struiken en bomen in dit park werden gratis geleverd door de ruilverkaveling Melderslo, die ze ook gratis zou planten. Door de mond- en klauwzeercrisis in 2001 kon dat niet gebeuren en heeft Wiel Nabben de handen uit de mouwen gestoken. Inmiddels heeft het I.K.L. de oude beplanting van honderd jaar geleden gerealiseerd.
De eerste statie (nieuw)
Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Dit nieuwe kapelletje werd getekend door Jan Coenders en het metselwerk kwam op naam van Toon Engels. Het metaalwerk kwam op naam van Marco Janssen. Kunstenaar Piet Hendriks uit St. Odiliënberg maakte het reliëf. Piet had jarenlang meegewerkt aan de restauratie van de St. Jan in Den Bosch, maar werd getroffen door een hersenbloeding. Hij heeft in St. Odiliënberg het mooie reliëf gemaakt. Toen hij andermaal getroffen werd door een bloeding overleed hij. Zijn bidprentje werd gesierd met een foto van zijn laatste kunstwerk. In 2002 werd al een rustbank geplaatst, beschikbaar gesteld door de gemeente, hoewel het werk nog niet klaar was.

 

 

 

 

 

De tweede statie (origineel en al tweemaal verplaatst) Jezus beladen met het kruis.
Het hek kreeg een behandeling tegen roesten en werd zwart gecoat bij Straalbedrijf F. van Maanen b.v. uit Wanssum.

De derde statie (origineel en tweemaal verplaatst) Jezus valt voor de eerste maal.
De statie werd volgens een ingemetselde steen op 2 juli 1913 geschonken door A. Poels uit Swolgen.

De vierde statie (bestaand kapelletje met nieuw reliëf) Jezus ontmoet zijne moeder.
Deze statie werd rond 1914 geschonken door J. v.d. Pas. Het reliëf van deze statie is bij het verplaatsen van de kruisweg onder pastoor Op de Coul kapot gegaan en vervangen door tegeltjes. Om eenheid in de reliëfs te krijgen, heeft men die tegeltjes onlangs vervangen door een nieuw reliëf, gemaakt door mevrouw Lenie Bartels, oud inwoonster van Meerlo. Helaas is het mooie reliëf bij het bakken in duizend stukken uiteen gespat. Het huidige reliëf werd vervaardigd door de heer Paul Wijnen, die ook de twaalfde statie vervaardigd heeft. Het reliëf werd gebakken bij Terca Nuance b.v. in Afferden. Tot oktober 1944 lag op deze plaats een mooie brug in de toenmalige route. Het laantje, waarin de staties 4, 5 en 6 hoorde dus bij de tweede locatie. Opvallend is de Romeinse schrijfwijze “IIII” in plaats van “IV”.

De vijfde statie (bestaand en éénmaal verplaatst) Simon helpt Jezus het kruis dragen.
Inscriptie: In hoop op genezing. Deze statie is geschonken door iemand die onbekend wilde blijven.

De zesde statie (bestaand en éénmaal verplaatst) Veronica droogt het gelaat van Jezus af.
Het geheel werd in 1914 uit dankbaarheid geschonken door G. Henckens – Martens uit Blitterswijck. De oude letterbalk werd verwijderd door Piet Dinghs en Wiel Nabben. (Aan de achterkant van deze statie is te zien, dat ze destijds bij de verplaatsing in drie stukken gezaagd waren).

De zevende statie (bestaand) Jezus valt voor de tweede maal.
Deze statie is volgens een erin gemetselde steen geschonken door de familie Baeten. Het kapelletje is totaal anders van vorm dan de andere. Waarschijnlijk is deze statie na de eerste verhuizing helemaal opnieuw opgebouwd inclusief nieuw reliëf. Deze statie werd van een nieuw dak voorzien door Ton Rutten, met leien, die afkomstig waren van de kerktoren van Tienray. Deze statie was pas gerestaureerd, toen er tijdens een storm een boom op viel en veel werk vergeefs was geweest.


N.B. Op dinsdag 30 oktober 2007 is duidelijkheid geschapen. De Belg Alphons de Coillie vluchtte tijdens de Grote Oorlog naar Maastricht. Daarna kwam hij in Ede en Nunspeet terecht. Hij ontwierp als architect in Nunspeet een monumentje op de (oude) begraafplaats aan de Eperweg.
Uit informatie van de familie blijkt, dat hij ook een statie in Tienray ontworpen heeft: de zevende.

De achtste statie (bestaand) Jezus troost de wenende vrouwen.
Deze statie is in het verleden geheel belangeloos hersteld door Tienraynaar Jan Raijmakers, die zich ergerde aan het verval van de kruisweg.

De negende statie (nieuw reliëf) Jezus valt voor de derde maal.
Deze statie heeft lang zonder reliëf gestaan. De Corbeel leverde twee afdekkingen en een nieuwe letterbalk. Eind 2001 werd het reliëf geplaatst, gemaakt door Eric van Grootel uit Venray. 

De tiende statie (nieuw) Jezus wordt van zijn klederen ontdaan.
De kapelletjes 10, 11, 12 en 13 werden geheel nieuw opgebouwd door jongens van het leerlingstelsel uit Horst onder leiding van de heren Jan Haegens uit Horst en Tinus Coenders, Huub Gijsbers en Joost Spierings. De coördinator was Loek Dijckmans. De leerlingen begonnen op 30 maart 1998. Zij metselden ook de zeven letterbalken, armsteunen, kruisjes en nummers in. Het dak is gelegd door Ton Rutten, Swolgenseweg met leien afkomstig van de kerk in Geijsteren. Het reliëf voor de tiende statie is gemaakt door Marike Jacobs, oud inwoonster van Meerlo.

De elfde statie (nieuw) Jezus wordt gekruisigd.
Jeu Hoeijmakers uit Melderslo en Toon Rongen uit Tienray hebben een gat voor het fundament uitgegraven. Het gat werd: 150 x 150 x 70 cm. Adriaan van Rossen uit Overloon maakte het reliëf. Het dak, geschonken door “Geelen Beton” uit Wanssum, werd gelegd door “Hermans Beton” in Tienray.

De twaalfde statie (nieuw) Jezus sterft aan het kruis.
Het reliëf is gemaakt door de heer Paul Wijnen uit Venray en gebakken bij Terca Nuance b.v. in Afferden. Het dak is door Ton Rutten gelegd, die daarvoor de leien van de oude kerk in Geijsteren gebruikte.

De dertiende statie (nieuw) Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Het reliëf is gemaakt door Herman Driessen uit Beesel. Deze man heeft vijf nieuwe reliëfs voor Tienray gebakken bij steenfabriek St. Joris in Beesel een temperatuur van 1.200 graden Celcius. Het dak voor deze statie, vervaardigd door “de Corbeel” uit Winterswijk, werd door “Hermans Beton” uit Tienray gelegd.

Veertiende statie Jezus wordt in het graf gelegd.
Deze is niet van toepassing. Het beeld van Maria van Zeven Smarten van 1902 en gemaakt door Thissen uit Roermond bevindt zich achter in de kerk. Als U de kerk binnenkomt moet U direct linksaf gaan.