Honderd jaar Lourdesgrot

Honderd jaar Lourdesgrot
In 1988 werd op grootse wijze het eeuwfeest van de Lourdesgrot gevierd. Op eerste Pinksterdag werd de eeuwfeestviering ingezet, die tot eind augustus zou doorgaan. Ook nu weer was monseigneur Castermans aanwezig. Hij ging voor in een plechtige eucharistieviering.
´s Middags stopte om 14.15 uur een speciale trein met 250 pelgrims uit Tegelen op het oude station. Deze bedevaartgangers werden door pastoor De Klijn, misdienaars, bruidjes en fanfare afgehaald voor een plechtige dienst in de kerk.
Op tweede Pinksterdag was er in het Dienstencentrum een druk bezochte ansichtkaarten tentoonstelling verzorgd door oud Tienraynaar Hay Dietz uit Venlo. Hij stelde 250 ansichtkaarten ten toon.
Tijdens deze eeuwfeestviering waren veel prominente geestelijken en veel zangkoren uitgenodigd. Het waren drukke dagen voor pastoor De Klijn. De parochianen werden echter met succes ingeschakeld.
Alle eer die pastoor De Klijn werd toegezwaaid, wuifde hij echter terug naar wijlen pastoor Maessen. Hem kwam alle eer toe. Hij bracht de Mariadevotie tot leven in 1874.
Op zondag 21 augustus 1988 sloot bisschop J. Gijsen om 15.00 uur het Mariajaar en de herdenking van honderd jaar Lourdesgrot plechtig af met een pontificaal lof met aansluitend een processie.