De schepenbank van Meerlo en Tienray

De schepenbank van Meerlo oefende rechtspraak uit over Meerlo en Tienray. Ze stond onder leiding van de schout of scholtis. Deze werd aangesteld door de heer van Meerlo. De schout leidde de rechtszittingen, trad als aanklager op en voerde de vonnissen uit.
Tot de taken van de schepenen behoorden:
1. De behandeling van de gedingen tussen burgers onderling.
2. De behandeling van strafzaken.
3. Het houden van twee tot drie gerechtsdagen per jaar, waarop de ingezetenen allerlei zaken en dorpsbelangen konden inbrengen.
4, Het bijhouden van veranderingen van onroerend goed.
5.
Het houden van openbare verkopingen.
6. De afkondiging van wetten en plakkaten.