De Rabobank

Lange tijd was het mogelijk geld te lenen bij de kerk en het armenbestuur. Als mensen geld wilden lenen, konden ze hun grond als onderpand geven. De kerk en het armenbestuur waren op die manier verzekerd van terugbetaling en jaarlijkse rente.
Daar kwam verandering in toen in Swolgen de Boerenleenbank werd opgericht.
Uit de notulen van de Boerenbond uit 1906 blijkt, dat kapelaan Parren een opmerking gemaakt heeft over de jammerlijk opheffing in 1905 van de Boerenleenbank. Overal bloeide deze nuttige instelling behalve blijkbaar in Swolgen. Daar had de bank een kwijnend bestaan geleden.
In 1917 werd een nieuwe poging ondernomen om tot de oprichting van een bank te komen. Er werden voorlichtingsavonden georganiseerd. De Boerenleenbank Swolgen/Tienray werd officieel opgericht op 15 februari 1918.
Het ledenregister werd getekend door vierendertig mensen. Geestelijk adviseur werd pastoor Charles op de Coul. De bank zocht aansluiting bij de Centrale Boerenleenbank.
De eerste kassier werd de heer Hoeken, onderwijzer aan de openbare school van Swolgen.
Aan hem werden diverse eisen gesteld:
De kassier mocht geen herberg drijven en de zittingen mochten niet plaats vinden in een drankgelegenheid. Die zittingen werden elke zondag van 11 tot 12 uur bij de heer Hoeken in “de beste kamer” gehouden. Daarnaast kon men altijd bij hem terecht, behalve onder schooltijd. De vergaderingen van het bestuur vonden meestal plaats op zondag na de hoogmis of na het lof.
Na tien jaren was er een reservekapitaal opgebouwd van ƒ 3.173,00. De bank overleefde de crisisjaren met heel veel moeite. Tot 1940 zat Th. van Rijswick uit Tienray in het bestuur. Daarna kwam Jan van Rijswick zijn plaats innemen.

Als opvolger van Hoeken werd Hay Christiaens benoemd. Het kantoor was toen gevestigd op Monseigneur Aertsstraat 34.
In Tienray werd zitting gehouden in de keuken van Wiel Cruijsberg (kledingzaak en snoepwinkel), Spoorstraat 1.
Het bankwezen ontwikkelde zich voorspoedig en in 1967 kwam in Tienray een eigen kantoor aan Bernadettelaan 6. Uit veiligheidsoverwegingen werd in 1987 het kantoor gesloten. Het werd verkocht, kwam in particuliere handen en werd verbouwd tot woonhuis.
Door de fusie van Boerenleenbank en Raiffeissenbank in 1973 werd de naam veranderd in Rabobank. Hay Christiaens bereikte in 1978 de pensioengerechtigde leeftijd en werd opgevolgd door Martien Kuijpers. Hij werd de derde kassier. Op 14 september 2001 nam hij afscheid en nam de heer Geert Flinkert het roer over. In het bestuur werd Jan van Rijswick opgevolgd door Sjaak Wijnhoven, die na zijn dood opgevolgd werd door Astrid Wijnhoven-Van Lin. In 1982 werd een nieuw kantoor in gebruik genomen aan de Kanakker. Momenteel is de Rabobank van Swolgen/Tienray gefuseerd met enkele Rabobanken in de regio, maar uit Swolgen verdwenen.