Heel lang geleden heette het plein voor de kerk het “Beatrixplein” Ook de bushalte had die naam en uit deze foto blijkt dat het café met restaurant ook zo heette. Waar de kapper zat is ook duidelijk te zien. Waar nu de friettent is. Deze foto kreeg ik van Jo Hofman kleinzoon van Johan en Maria Hofman – Bexkens.

Als U naar de beklimming van de Annapurna door Mathieu van Rijswick wilt luisteren dan moet U in het zoekvenstertje die naam vermelden.

Onze oud dorpsgenoot Mathieu van Rijswick heeft in 1977 met nog vier andere bergbeklimmers een beroemde berg beklommen. Daarvan heeft hij destijds in het oude parochiehuis het nodige weten te vertellen. Mathieu is de broer van onder andere Hay, Frans, Jan, Frits, Marja, Annemie enz. Kortom de familie Van Rijswick voor het spoor. De beklimming van deze 8.000 berg is erg gevaarlijk, vooral de afdaling.
De eerste beklimming staat genoteerd op 3 juni 1950 door een Franse groep.
De avonturen van Mathieu zijn opgetekend in vier afleveringen Podcast.
1. https://podcastluisteren.nl/ep/Sisyphus-1-Op blote voeten
2. https://podcastluisteren.nl/ep/Sisyphus-2-Langs-de-sikkel
3. https://podcastluisteren.nl/ep/Sisyphus-3-Mandarijnen-en-pisflessen
4. https://podcastluisteren.nl/ep/Sisyphus-4-Zonder-touw
Ik wens U veel luisterplezier

Dit is een jaargang jongens van 1920 aan de school in Swolgen. Destijds gingen de jongens van Tienray naar Swolgen naar school.

Dit zijn alle meisjes die in 1921 de Mariaschool in Tienray bezochten, ook die van Swolgen. Die school was in het klooster gevestigd.

Op het ogenblik vinden er veel bouwactiviteiten plaats in ons dorp. Langs het Tasveld worden vanaf september enkele huizen gebouwd, die binnen de kortste keren verkocht waren. Bij één van de woningen, die daarvoor verkocht werd werd er gigantisch overboden. Het leek wel de randstad. Volgens mij worden ook op het voormalige voetbalveld in de naaste toekomst woningen gebouwd.

Bets en Jan Janssen werden woensdagavond al verblijd met zeventig rozen. Ze zijn maandag aanstaande maar liefst zeventig jaar met elkaar getrouwd. Dat komt niet vaak meer voor.

Beiden zijn nog heel fit en waren van plan op woensdag nog een tochtje op de fiets maken. Ze vonden het veel te warm. Het zijn echte watjes geworden. De vaas met rozen werd in een net zo oude kruiwagen vanaf het Hanna van de Voortplein naar de Ringovenhof gereden.