Het overleg

Het overleg
In december 1994 werd overleg gevoerd bij Wiel Nabben.
Aanwezig waren: pater Godfried Egelie, dokter Holthuis van de Stichting Kruisen en Kapellen in Horst, de heer Custers (monumentenzorg provincie Limburg) en de heren Wiel Nabben, Chris Hendriks en Piet Dinghs namens het kerkbestuur. Het advies van de heren Godfried Egelie en Holthuis luidde:
Pak de zeven bestaande staties aan en bouw één nieuwe. Daarna moet men pas de overige bouwen, waarvan eventueel twee in de kerk”.
Pater Godfried Egelie adviseerde om het regionaal aan te pakken om eventueel sponsors te vinden.
Daarna werd een wandeling langs de bestaande staties gemaakt. Het was duidelijk, dat er veel werk wachtte. In de vergadering op 13 december 1994 zegde de gemeente haar medewerking toe.
In januari 1995 werd een bijeenkomst belegd in het gemeentehuis, waarbij wederom bovenstaande heren aanwezig waren. Verder waren nog aanwezig: burgemeester Joep Hahn, de heren Arnold Jacobs en Sjaak Wijnhoven namens de Stichting Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum. De burgemeester drong er bij de betrokkenen op aan, de grond in eigendom te krijgen zoals ook burgemeester A van Haeff in 1910 het adviseerde. De gemeente zou alle medewerking verlenen bij het wijzigen van het bestemmingsplan.
Bij de inrichting en plaatsing van de staties kon de gemeente hand- en spandiensten verlenen. Subsidies werden niet toegezegd.
In verband met het benodigde perceel grond zou Wiel Nabben contact opnemen met de ruilverkaveling en de heer Jan Lambert (Lei) Zanders, Over de Beek 13,. De hoop werd uitgesproken, dat het park in 2000 klaar zou zijn.