Mensen


Ik ken alleen Lien Bartels

De blauwe bruidjes van Tienray

Even pauze op de Boerenoven.
Op de onderste rij: Nol Coenders, Ger van Gerven en Joop Stevens.
Bovenste rij: ? Guus Rongen, Toon Hermkens, Sraar Rongen, Grad van den Munckhof en Toon van Aken.

Dit huis is te vinden op Spoorstraat 11. Er werden vroeger in de winkel dingen verkocht, die iets met het bedevaartsoord te maken hadden. Later werd er ook speelgoed verkocht. Het rechter gedeelte was café. Kuypers Giel bezocht ook de kermissen met zijn schietkraam. Op de foto ziet U oma Helena Kuypers-Coenen en rechts Leen Hoesen-Kuypers, de moeder van Zus Spierings-Hoesen.

Ties van de Baan Ties Fleurkens en zijn zus Gertrud waren afkomstig uit Geijsteren. Ze woonden eerst op de Spoorstraat net over de spoorwegovergang. Ties werkte in de slachterij die daar gevestigd was. Later woonden beiden op de Meerlosebaan tegenover de voormalige varkensstal van Allards. Peter Mathias Fleurkens kwam om op 18 december 1944 door een Duitse granaat. De mensen waren bang van dit duo. Hay Verstraelen maakte deze enige foto met een clack camera en met knikkende knieën.

Bovenstaande foto is gemaakt in 1947 op de Spoorstraat. Pater Bexkens heeft zijn eerste heilige mis opgedragen en loopt door de sneeuw naar huis, achter toenmalig schilder
Piet Cruijsberg.