De feesten

Ook de zusters hielden van feesten, waarom ook niet? Twee ervan worden hier besproken.
In 1913 bestond de grot vijfentwintig jaar en was er groot feest. Bij een feest hoort ook een feestdiner. Zeker als de bisschop aanwezig is. Het benodigde porselein werd gehuurd bij de firma Pasch in Venlo. Op de rekening stonden onder andere 150 glazen en zestig borden voor de huurprijs van ƒ 11,14. Op het menu stond: zalm, ree, filet, ossenstaart, zwezerik, hoenders enz.
In de loop van dat jubeljaar dineerden maar liefst 117 priesters in het klooster.
Op 30 juni 1985 was er ook groot feest in het klooster in verband met het honderdjarig bestaansfeest van de orde. Het feest begon met een heilige mis om 10.30 uur. Monseigneur Gijsen droeg de H. Mis op geassisteerd door deken P. Dings uit Horst, pastoor P. de Klijn, rector J. Geurts en emeritus pastoor A. Geurts van Tienray, verder nog pastoor van der Meijden uit Sevenum en pater Van Dril uit Irian Jaya. Tienray’s fanfare en het Gemengd Koor zorgden voor de muzikale omlijsting. Om 13.30 uur volgde een drukbezochte receptie.