Het kerkhof

Tot de komst der Fransen in 1795 werden de inwoners van Tienray vlak bij de toenmalige kapel begraven. U moet denken aan de ruimte tussen de kerk en winkel. De Fransen stelden regels op en de Tienraynaren moesten voortaan in Swolgen begraven worden.
Pastoor Dinckels vroeg op 5 december 1927 aan de gemeente toestemming om een kerkhof te mogen aanleggen op de plaats, waar de eerste buitenkruisweg was geweest.
In 1928 werd begonnen met het nivelleren van het terrein. Alle werkzaamheden werden gratis door de bewoners van het rectoraat gedaan. De beplanting werd geschonken door het echtpaar G. Wijnhoven – Bouten (Kloosterstraat 2) en de heg rond het kerkhof door P.J. Camps.
De coöperatieve veilingvereniging uit Venlo schonk ƒ 100,00 voor de poort van het kerkhof. Op 26 februari 1928 werd het nieuwe kerkhof ingezegend door de eerwaarde heer Charles Op de Coul pastoor te Swolgen.
Leonora Coenders, overleden op 31 maart 1928, was de eerste overledene, die op dit kerkhof te ruste werd gelegd op 2 april 1928.
De begraafplaats van Tienray heeft een dubbele omloop.
In september 1933 werden langs de buitenste omgang de zeven kapelletjes ter ere van O.L. Vrouw van Zeven Smarten voltooid. De tekeningen voor de kapelletjes werden gemaakt door architect W. Mooren uit Horst en het werk werd uitgevoerd door Sjaak Bexkens (een tweelingbroer van Mart) uit Tienray voor de prijs van ƒ 45,00 per kapelletje.
Het echtpaar G. Wijnhoven – Bouten betaalde het totale bedrag voor deze zeven kapelletjes, zoals U op een steen nog kunt zien.
Om het onderhoud van het kerkhof te betalen, werd in 1958 nog een huis- aan huiscollecte gehouden.
In 1981 werd het pad verhard mede dankzij een subsidie van ƒ 1.500,00 van de Rabobank te Swolgen. Een jaar later werden de beelden van O.L. Vrouw van Smarten gerestaureerd. In 1992 legde de firma Hanique uit Eindhoven urnenkamers aan voor ƒ 1.800,00. In 1994 werd een nieuw kruisbeeld met dak geplaatst door Piet Cruijsberg.
Het kerkhof en de pad er omheen worden keurig bijgehouden door een groep vrijwilligers.
In 2004 was het tweede deel van de verharding voltooid. Tevens werd een
strooiveldje aangelegd.
In 2009 werd de ingang compleet vervangen door Hay Bexkens, Ben de Groot en Peter Rongen. Tevens werd het veldje voor het kerkhof opnieuw aangelegd.
M
omenteel worden de meeste mensen gecremeerd. Er komen steeds meer kale plekken op het kerkhof, omdat veel graven geruimd worden.