Het wijkgebouw

Het wijkgebouw aan de Bernadettelaan.
De vereniging probeerde omstreeks 1950 een eigen wijkgebouw realiseren. Het Limburgse Groene Kruis erkende, dat er dringend behoefte was aan een wijkgebouw. Gedeputeerde Staten stelden vast dat de vereniging in een ruimte in het klooster zat die veel te krap was. Bovendien hadden de zusters die ruimte zelf nodig. Ook de Geneeskundige Inspectie had al vaker aangedrongen op een zelfstandige ruimte. Daarom werd op 18 december 1951 aan de raad gevraagd garant te staan voor de lening voor de bouw van een wijkgebouw te Tienray.
De gemeente stelde dat het van algemeen belang was, dat het wijkgebouw er zou komen en stelde zich garant voor tienduizend gulden af te lossen in twintig perioden van vijfhonderd gulden. Het zou een sober gebouw worden gelegen naast de toenmalige V.G.L.O. school aan de Bernadettelaan. Het gebouw was vooral nodig voor zuigelingen en baby’s. Het bedoelde perceel was vier are groot ( 20 x 20 meter) en kadastraal

bekend onder nummer C 300. Over dat perceel kreeg de vereniging het recht van opstal gedurende 99 jaar tegen betaling van één gulden per jaar aan de gemeente.
Aangezien de bouwkosten geraamd werden op ƒ 17.000,00 moest de vereniging nog op zoek naar ƒ 7.000,00. Op 5 december 1952 stelde het Groene Kruis Limburg ƒ 8.333,00 beschikbaar. Dat was goed nieuws, net als de beslissing van de gemeenteraad om het rentepercentage met één procent te verlagen tot 3 1/2 %. Aanvankelijk werd het gebouw verwarmd met twee potkacheltjes. Op 26 september 1966 verleende de gemeente een eenmalige subsidie van ƒ 6.500,00 voor de aanleg van centrale verwarming.
Na bijna een eeuw kwam er een einde aan de activiteiten in Tienray en werd afscheid genomen van het wijkgebouw. Enkele malen oefende de brandweer van Meerlo in het gebouw op realistische manier met het redden van mensen uit een brandende woning. In 2014 verkocht de gemeente Horst aan de Maas het gebouw aan particulieren.