Wanbetaling

Wanbetaling
De 61-jarige Hugo Kohlar Janisch uit Roermond schreef op 28 juni 1896 een brief aan pastoor Maessen, waarin hij de ontvangst mededeelde van vijf kandelaars, die gepolychromeerd moesten worden. Hij had zijn zoons aan het werk gezet en wilde ze komen brengen. Hij zou dan tegelijk “de jongens” komen helpen met het schilderen van de kerk. Er was echter een klein probleempje: hij wilde eerst de achttien gulden ontvangen van de pastoor voor het polychromeren van de opzet van het orgel. Hij had dat geld dringend nodig voor de reiskosten en de aanschaf van een paar goede pantoffels. Hij kon namelijk niet de gehele dag de zware laarzen aan zijn voeten verdragen, “omdat hij in het bezit was van een paar reusachtige eksterogen.