Hanna van de Voort

Hanna van de Voort

Aparte aandacht willen we inruimen voor deze wijkverpleegster en kraamverzorgster. Zij heeft samen met haar ouders en Nico Dohmen 123 joodse kinderen in de regio ondergebracht. Zodoende heeft zij samen met de pleeggezinnen bijna al deze kinderen van een wisse dood gered. Vanuit de Hollandse Schouwburg in Amsterdam werden regelmatig pakjes koffie (jongens) of thee (meisjes) naar Venlo of Venray gebracht. Thuis op Spoorstraat 10 kregen de kinderen eerst les in de katholieke leer en onderricht over het stratenplan van Rotterdam. Er werd duidelijk gemaakt, dat deze kinderen wees geworden waren door het bombardement op Rotterdam in 1940.
Daarna gingen de kinderen naar pleegouders tot zelfs in Gennep en Grubbenvorst toe. Ze bezochten de gewone scholen en leerden braaf de catechismus. Moeilijk plaatsbaar waren de jongens tussen tien en vijftien jaar. Daarom loofde de organisatie in Amsterdam zelfs een baby uit bij plaatsing van een jongen uit deze leeftijdsgroep. Die baby´s waren erg gewild, vooral de “zwartjes” (donkerharige baby´s) onder de meisjes.
De pleegouders kregen een geldelijke vergoeding, kleding en schoeisel. De benodigde bonkaarten voor kleding en voedsel kwamen uit Amsterdam.
Niet alleen voor joodse kinderen kon een beroep gedaan worden op Hanna, ook volwassenen wisten haar te vinden. De families Peres en Ratzker, in totaal met zeven personen, stonden onaangekondigd op de stoep.

Nico Dohmen uit Kampen

Ook diverse Franse krijgsgevangenen, die ontsnapt waren, klopten aan en werden via Sevenum naar België gebracht. Toen in de buurt van Melderslo een Amerikaanse bommenwerper neergestort was, waren Thomas Wilcox uit Ohio en Mac Neil uit New York nog dezelfde avond in huize Van de Voort. Zij waren per parachute neergekomen langs de spoorlijn, vier kilometer ten oosten van Melderslo. Nico Dohmen bracht hen naar de familie Mooren in Meerlo. Na verloop van tijd kwamen Thom en Mac bij Ciska en August Geurts in Swolgen terecht. Het werd hen te heet onder de voeten, toen de Duitsers in de boerderij een veldkeuken wilden inrichten. Uiteindelijk belandden ze in het klooster in Tienray, waar ze tot daags voor de bevrijding verbleven. Zij assisteerden onder andere zuster Majola bij het injecteren van de nog aanwezige varkens tegen vlekziekte. Wilcox bracht op 4 mei 1995 een bezoek aan Tienray.

Het verraad.
In de Groene Lantaarn verbleef sinds 1942 Lucien Nahon uit Gulpen. Hij was controleur van de Landstand en was erachter gekomen waar de joodse kinderen ondergebracht waren.
Nadat hij de gegevens aan de politiecommandant O. Couperus had doorgegeven, vond op 1 augustus 1944 een razzia plaats. Enkele hoofden van gezinnen, waar joodse kinderen ondergebracht waren, werden opgepakt. Hun verhaal kwam blijkbaar heel geloofwaardig over. Deze mannen waren uitgegaan van de veronderstelling, dat de kinderen inderdaad uit Rotterdam kwamen. Vier kinderen kwamen in het concentratiekamp om het leven: Floortje de Paauw (15-12-1933), Wim de Paauw (17-12-1934), Louis van Wezel (16-5-1936) en Dick van Wezel (6-3-1934), die in Broekhuizenvorst was opgepakt.

Lucien Nahon uit Gulpen

De kinderen De Paauw stierven op 6 september 1944 in Auschwitz, de kinderen Van Wezel stierven waarschijnlijk eveneens in Auschwitz op 18 oktober 1944. Rebecca (Beppie) Aldewereld, 18 jaar en levend onder de schuilnaam Truuske Smits werd ook opgepakt, maar overleefde de oorlog. Na de bevrijding bezocht ze met tatoeage op de arm en kaal geschoren hoofd de familie Martien en Lieske van Leest, waar ze tijdens de oorlog ondergedoken was geweest (Spoorstraat 45). Hanna werd gearresteerd en verbleef negen dagen in een cel in Vught, waarna ze vrij kwam.
Haar gezondheid was zodanig geschaad, dat zij op 26 juli 1956 overleed. Ze ontving nog hetzelfde jaar een postume onderscheiding van de Israëlische ambassadeur. Op 5 mei 1957 werd een plaquette aangebracht op de voorgevel van haar ouderlijke woning en in Israël werd, ter nagedachtenis aan haar, een boom geplant.
In 1971 werd in Tienray een plein naar haar genoemd. Het Hanna van de Voortplein is intussen verfraaid met een monument, van de hand van kunstenares Elly v.d. Broek.
Na de oorlog moesten de pleegouders afstand doen van “hun” kinderen. Nahon kreeg vijf jaar gevangenisstraf en ontzetting uit het kiesrecht. Nico Dohmen was jaren lid van de Raad van Bestuur van Douwe Egberts en bleef zodoende in de koffie en thee.
Zowel Hanna van de Voort als Nico Dohmen werden in 1987 geëerd met de Israëlische onderscheiding Yad Vashem. Voor Hanna gebeurde dat postuum.
Op 3 april 1990 worden Martien en Lieske van Leest in Amsterdam met dezelfde onderscheiding geëerd. Voor Martien gebeurde dat postuum.

Lijst met joodse kinderen.
In mijn verhaal staan twee storende fouten: De echtgenote van Frans Cruijsberg is Emilie Huberts; Fred Roodenburg verbleef bij onderwijzer Clevis.

(Een uitgebreider verhaal kunt u downloaden op: https://jeroenensylvia.stackstorage.com/s/hUwfP9wRbN6SRKL)

Onderstaande lijst met kinderen, die door Hanna van de Voort en Nico Dohmen zijn ondergebracht in Tienray en omgeving, is nog steeds niet volledig. Informatie daarvoor heb ik gekregen van Pierre Beterams uit Blitterswijck, Wies Peeters uit Broekhuizen, Corinna Plesz uit Hannover en vele anderen.
Onder kinderen wordt verstaan iedereen, waarvan de geboortedatum ligt na 1 november 1925. Op 1 november 1943 waren ze dus jonger dan 18 jaar.
Het is te begrijpen, dat men om veiligheidsredenen geen nauwkeurige administratie over de kinderen bijhield.
Onderstaande lijst is op achternaam van de kinderen alfabetische gerangschikt. Voor zover bekend, staat zoveel mogelijk het huidige adres van de pleegouders vermeld. Kinderen waarvan alleen de naam bekend is, zijn niet in de lijst opgenomen. Veel kinderen verhuisden regelmatig en staan soms op verschillende adressen vermeld. Daarom was het ook moeilijk de kinderen op dorp te rangschikken. Toch heb ik een poging gedaan. Als een kind in verschillende dorpen was ondergebracht, heb ik gekozen voor dat dorp, waar het kind de langste periode heeft doorgebracht.
Het allereerste kind, Simon Cohen, werd ondergebracht bij de ouders van Nico Dohmen in Kampen. De overige kinderen werden in de volgende dorpen ondergebracht:
Blitterswijck (14), Broekhuizen (5), Broekhuizenvorst (14), Castenray (3), Kampen (1), Meerlo (8), Melderslo (8), Oirlo en Klein Oirlo (13), Swolgen (7), Tienray (7), Diversen (5).
Zilli of Zitta Bak (Thea Maarschalkerweerd), was geboren op 14 mei 1937. Haar roepnaam was Zil. Zij was de dochter van winkelier Benediktus Bak (1909-1944) en Debora Bak-Lehrer, van Poolse afkomst. Zij is in totaal ongeveer een jaar geweest bij de familie Sjang en Nella Beterams-Heesen op Merseloseweg destijds nummer 8 in Venray. Op een avond kwam mevrouw Fien van der Linden met de vraag, of ze een kind erbij wilden hebben. Van der Linden had een hoeden- en stoffenzaak in Venray. Zilli was enkele dagen bij Fien in huis geweest. Tegenover de familie Beterams woonden twee Rijksduitse families: Lümler en Nastvogel. Zilli speelde regelmatig met Thea Lümler, een leeftijdgenootje van haar, ook toen er Duitsers ingekwartierd waren. Toen postbode Beterams in uniform binnenkwam schrok Zilli enorm en kroop direct weg, achter de “zorg” (een fauteuil). Zij dacht dat Duitse soldaten haar zouden komen ophalen. Zilli ging niet naar school, maar heeft later alles ingehaald. Op een avond kwam mevrouw van der Linden met een lap lauwe stof. Zij stelde de gastouders voor om Zil katholiek te maken. De stof was voor een communiejurkje. De ouders weigerden echter. Toen de familie Beterams na de bevrijding vanuit Venray moest evacueren in het kader van de Britse actie “Civil affairs”, ging zij mee naar Beek en Donk. Na de oorlog wilden het meisje zelf blijven opvoeden omdat de ouders van Zil in de oorlog omgekomen waren. Een familielid van het meisje eiste haar echter op. Zillie is op zaterdag 18 februari 1950 omgekomen bij een verkeersongeluk en ligt begraven in Muiderberg. De familie Beterams heeft nog regelmatig een bezoek gebracht aan het joodse kerkhof.
Fred Benedik was bij Dinghs in Castenray. Hij trouwde met diens dochter en heeft de voormalige slachterij Benedik in Landgraaf opgezet, die inmiddels failliet verklaard is.
Jouno Birnbaum (Joke Pereboom), geboren op 4 april 1939 was bij Hannes en Truuj Cox – Van Lier, Lummerick in Melderslo. (A 47).
Cilie Blitz (Tineke Kuipers en Anneke Schouten), geboren op 7 april 1932 in Amsterdam was bij de familie Wiel en Stina Huijs – Huberts, destijds wonende op Swolgenseweg 53 in Tienray. Zij woonde in bij de familie Molenaar, die lid was van de NSB. Ook was ze onder andere bij Handrie en Nora Mulders – Joosten, Reindonckweg 10 Kronenberg.
John Blom (Jan Blom), geboren op 27 oktober 1930 in Amsterdam, verbleef sinds 1 september 1943 bij Matties en Drieka Custers – Claessens in het kasteelke op de Gun in Swolgen aan de Kasteelweg 5. Hij is daar tot 1 augustus 1944 gebleven. Hij was ook in Sint Hubert bij de familie Janus en Kee Willemse-Van der Loop. D 68.
Lennie Boas (Lenie van de Bergh), geboren op 16 juli 1931 in Amsterdam, was in Meerlo ondergebracht bij de familie Jacob en Greetje Rutten – Linders, Hoofdstraat 16. Zij was ook bij de familie Handrie en Truuj van Gerven – Reinders, Herenbosweg 29 in Melderslo. Lennie kwam in Melderslo terecht.
Lenie Chanowski (Lenie de Groot) was bij de familie Christiaens in Melderslo. Ze kwam uit Amsterdam. Christiaens had een bankje gemaakt waarop het kind kon gaan staan. Het bankje stond achter het bureau en van onder kwamen haar voetjes er niet onderuit. Twee Duitse militairen kwamen haar tevergeefs ophalen. Het geweer werd op Christiaens gericht terwijl de ander in huis ging zoeken. Na de oorlog heeft de familie de Yad Vashem ontvangen. Lennie is naar Amerika geëmigreerd is.
Joop van Coevorden (Joop Stolk), geboren op 15 november 1933 in Groningen, was bij weduwnaar Grad van Helden – Spreeuwenberg, Massenweg 4 Melderslo.
Daan Cohen (Wim Dekker en Wim Dorn) was geboren op 3 juni 1932 in Berchem (België). Hij was bij de familie Piet en Net Philipsen – Jacobs, Roland 2 Klein Oirlo. Hij was ook bij Sjang Keijsers en zijn zus Dien, Belsberg 2 in Broekhuizenvorst. Daarna kwam hij bij Jan van Geffen – Nabben, Spoorstraat 21 of 23 on Tienray.
Simon Cohen (Simon Koster of Simon Drukker) was geboren op 10 november 1936 in Amsterdam en verbleef enige tijd bij Hanna van de Voort op Spoorstraat 8. Zijn volgende onderduikadres was bij Piet en Truus Dohmen – Gilissen, Mauritsweg 4 in Kampen. Simon was het eerste kind, dat in Tienray terechtkwam. Dat was in juli 1943. Op 1 augustus 1943 is dit kind met vader Dohmen naar Kampen gereisd. Hij overleefde in tegenstelling tot zijn ouders de oorlog. Hij heeft zich als kunstenaar in Thailand gevestigd en is daar bij een verkeersongeval op 28 januari 2009 betrokken geweest. Hij is aan de gevolgen daarvan op 1 februari 2009 overleden.
Wimke Cohen was bij Sjang Keizer in ´t Hulst in Broekhuizenvorst. Hij is ook in Klein Oirlo geweest bij de familie Philipsen.
Isaac Levi Crefeld (Kees de Vries) was geboren op 8 juni 1932 in Utrecht en verbleef bij Herm en Mina Henerix – Kleeven, Gun in Swolgen en ook bij de familie Lei en Truus Nabben – Vermeulen, Bosweg 8 in Swolgen. Na de razzia werd hij in dit gezin geplaatst, omdat de pleegouders doodsbang waren geworden. Braaf ging Kees elke morgen naar de kerk en nam net als de klasgenootjes aan de voorbereiding voor de plechtige communie deel. ´s Avonds bad hij met luide stem de rozenkrans mee. De smid, Brouwers Bèr, die honderd meter verderop woonde aan de Molenstraat, kon hem zelfs horen. Voor hij bij Nabben kwam vertoefde hij bij H. Hendrix – Kleeven Gun in Swolgen.
Max van Dam (Lotje) geboren op 22 mei 1939 in Amsterdam, verbleef bij Grad en Trien de Mulder – van den Munckhof, Beemdweg 11 in Melderslo.
Mirjam Dasberg (Marietje Nabben of Rietje de Vree), geboren op 28 november 1940 in Hilversum, was bij de familie Lei en Truus Nabben – Vermeulen, Bosweg 8 in Swolgen. Na de kinderrazzia op 1 augustus 1944 in Tienray sliep Rietje met Lei in het kippenhok.
Alex Dasberg (Lex van Dijk of Lex de Jong), geboren op 7 oktober 1935 in Hilversum, was bij Pieter en Johanna Driessen – Caris (B 100), Antoniusstraat 24 in Blitterswijck.
Bram Deen (Klaas Hunter en Piet van Gemen), geboren op 23 juli 1933 te Amsterdam, verbleef bij weduwnaar Drikus van Berlo – Thijssen, Swolgenseweg 24 (B 118) in Broekhuizenvorst. Hij was ook bij weduwnaar Sef Vervuurt – Wijnhoven in Melderslo (A 56).
Jim Dikker (Jan van Berkum), geboren op 24 oktober 1929 in Amsterdam, was bij Drikes en Hanna van der Pas – Kleven in Broekhuizenvorst. Hij verbleef ook bij J. Vervuurt A 56 in Melderslo.
Louis Dikker (Loekie en Louis van Berkum), geboren op 1 september 1931 in Amsterdam, verbleef bij de familie Sjengske en Nel Thijssen – Drabbels, Ooijenseweg 18 in Broekhuizenvorst. Hij verbleef ook bij Marie Wijers weduwe van Hendrik Coopmans, Kievitstraat 4 Bakel (B 167) en in Oostrum bij Thies en Truuj Claessens – Drabbels, Stationsweg 108.
Jim Dikker (Jan van Berkum), geboren op 24 oktober 1929 in Amsterdam verbleef bij de familie P. v.d. Pas – Kleeven, B 171 Broekhuizenvorst.
Carla Drukker, geboren op 20 juni 1936 in Amsterdam, was bij weduwe Marie Hermans – Coenders, Maasstraat 2 in Broekhuizenvorst. Zij werd later mevrouw Muijsers en bleef in Noord-Limburg wonen. Zij was ook bij weduwnaar Ferry en mejuffrouw Alida Pröpper, Goltziusstraat 39 in Venlo.
Henny Eickenboom, geboren op 22 februari 1933 in Den Haag, verbleef bij Gerard en An Verstraelen – Driessen, Pastoor Verheggenstraat 23 in Blitterswijck. Zij ontvingen op 7 juli 1986 de Yad Vashem.
Greetje Friedmann (Greetje Faber), geboren op 21 oktober 1933, was bij Lei en Marie Reinders – van Rens, Spoorstraat 65 in Tienray. Zij was via Friesland, waar ze door de boer verkracht werd, in Tienray terecht gekomen. Ze verbleef tijdelijk in het klooster in Tienray en op een zolderkamertje van de pastorie in Swolgen zonder dat pastoor Eggelen er iets van wist. Zij at aan tafel met het gezin mee, maar ook met de ingekwartierde Duitsers. Na de razzia mocht ze niet meer buitenkomen. Greetje is ook tijdelijk geweest bij Cisca Beuijssen, Mgr. Aertsstraat 46 in Swolgen. Vandaar ging ze naar de familie Reijnders in Melderslo. Zij werd later röntgenologe en vroeg de onderscheiding aan voor haar pleegouders. In de oorlog vierde Frans Janssen, Spoorstraat 69 zijn zilveren bruiloft. Van de buurt ging alleen de familie Reinders erheen.
David Gans (Hans Beekema), geboren op 6 december 1930 in Amsterdam, verbleef bij Sef en Netje Verstappen – Smits, Gunhoek in Oirlo.
Duifje Gans (Paula Heineman), geboren op 13 juni 1933 in Amsterdam, Bataviastraat 38. Ze had twee broertjes en twee zusjes die elders ondergedoken waren. Ze verbleef bij Jan en Hendrika Loogman – Van Lunteren. Jan was wiskundeleraar op Jerusalem en woonde op Stationsweg 5 in Venray. Een student, de heer Hoekstra kwam Duifje brengen. De overige familieleden van haar waren in de buurt ondergebracht en hebben allen de oorlog overleefd. Duifje bezocht in Venray de lagere school in het klooster. (nu gemeentehuis) Ze wilde steeds bij het raam zitten zodat God haar goed zou kunnen zien. De bezetter was op zoek naar Curt Löwenstein. Duifje werd op 14 augustus 1944 opgepakt en vond op 6 september 1944 de dood in Auschwitz.
Leo van Gelder (Leo Janssen), geboren op 7 maart 1939 in Amsterdam, verbleef bij Swinkels, Ooijenseweg Blitterswijck. Hij was ook bij de familie Lambert en Leonie van ’t Groenewolt – Freulich, Kerkstraat 7 in Broekhuizenvost en de weduwe Mien Tijssen – Loonen, Castenrayseweg 22 in Oirlo. Hij was een tweelingbroer van Max van Gelder.
Max van Gelder (Max Janssen), geboren op 7 maart 1939 in Amsterdam, was bij Swinkels, Ooijenseweg in Blitterswijck. Hij was een tweelingbroer van Alex. Samen hebben ze in totaal tien adressen gehad en werden regelmatig midden in de nacht verhuisd. Uiteindelijk belandde het tweetal in Ottersum. Zie ook Leo van Gelder.
Arthur Ginsberg (Arthur van Bergen) geboren op 24 maart 1927 in Frankfurt am Main, was bij Jac en Anna Schoeber – Vollenberg, E 46 in America. Hij verbleef ook bij de kinderen Vollebergh E 50 in America. Hij is overleden in Auschwitz op 16 oktober 1944 samen met zijn ouders Lex en Rinie Ginsberg – Rosen. Arthur was ook bij Mien van de Voort in Maasniel.
Karla Goldberg (Clara Goudberg), geboren op 4 augustus 1933 in Amsterdam, was bij de weduwe Paula Hegger – Janssen, Sint Odastraat 9a in Melderslo. Zij was ook bij weduwe Han Rongen – Christiaens, Swolgensedijk 18 in Mederslo. Frans en Mie Theelen – Wimer, Kloosterstraat in Grubbenvorst.
Michel Goldsteen (Maurice Jansen), geboren op 5 mei 1933 in Meppel. Hij verbleef bij de familie Frans en Mie Theelen – Wilmer, Kloosterstraat in Grubbenvorst en bij Sjang en Maria van de Bercken – Michels Horreweg 4 Ooijen.
Jacob Grootkerk (Jaap de Boer), geboren op 27 april 1931 in Amsterdam, verbleef bij Lei en Truu Nabben – Vermeulen, Bosweg 4 in Swolgen. In Swolgen was hij eveneens bij Mathes en Lien Franssen – Janssen, Hogeweg 4. Hij was ook bij weduwnaar Antoon Janssen – Michels, Horreweg 4 Ooijen. Hij was ook bij de kinderen Vollebergh E 50 in America.
Max Grootkerk verbleef bij weduwnaar Antoon Janssen – Michels, Horreweg 4 Ooijen.
Levi Hagenaar (Louis of Lodewijk Hagenaar), geboren op 16 februari 1933 in Oostzaan, was bij Handrie en zijn zuster Diena Franssen, Ooijenseweg in Blitterswijck (B26). Levi was via Friesland, Amsterdam, Hilversum en Hulshorst op de Veluwe in Blitterswijck gekomen. Na de bevrijding ging hij weer naar Amsterdam. Hij was ook bij Jan en Lies Remy – Muyres, Ceresweg 21 in Bergen (D109) en kwam bij de evacuatie van de streek in Groningen terecht.
Elly Hamme, geboren op 14 juni 1936 in Rotterdam, verbleef bij broer en zus Reinders (A 111), Keuter in Meerlo, bij Sjang en Truus Reijnders – Schoeber, Hoofdstraat 32 in Meerlo en bij Len en Marie Bartels – Litjens, Kloosterstraat 16 in Tienray. Na de razzia op 1 augustus 1944 is zij in een gierton naar de familie Jac en Lena Smulders – Bartels in de Schadijk bij Meterik, Molengatweg 8 bij Hartog Horst gebracht. Zij kwam uit Voorthuizen, Kerkstraat 44.
Elly Mathilde Hartogs (Tilly Hertog), geboren op 6 februari 1933 te Amsterdam, was bij Peter en Anna Swinkels – Bouten, Boddenbroek 13 in Oirlo.
Zij is bij de razzia van 6 juli opgepakt en op 6 september 1944 in Auschwitz omgebracht.
Sarah Heertjes (Annie Heerink of Annie Poels), geboren op 19 juli 1930 in Amsterdam, was eerst in Oirlo, waar zij als enige kind een eenzaam leven leidde. Bovendien kon zij de overgang van de stad naar een dorp niet goed verdragen. Bij dit echtpaar at men bijvoorbeeld de broodmaaltijd zonder borden. Ze verbleef daarna bij de familie Sjang en Lina Poels – van Neerven, Hoofdstraat 51 in Meerlo. (A 106) Zij is na de bevrijding naar Israël geëmigreerd en daar in het huwelijk getreden. Op 8 november 1997 is zij overleden.
Sara (Sonja) Heimann (Tony Heiman), geboren op 4 oktober 1933 in Amsterdam, was bij het echtpaar Grad en Dien Baten – Rongen, Boddenbroek 6 in Oirlo. Baten had een gemengd bedrijf met koeien, varkens en landbouw.
Benny Hijmans (Benny Hijnsma), geboren op 22 februari 1930 in Den Haag, verbleef bij de familie P. Hoeymakers – Thijssen, Beemdweg 12 in Melderslo.
David Hijmans (Frans Hijnsma), geboren op 22 februari 1930 in Den Haag, verbleef bij de familie Wèvers, Thies en Door Hoeymakers – Thijssen, Beemdweg 12 in Melderslo en bij de familie Jeu en Han Janssen – Wijnhoven, Veestraat A 78 in Meerlo.
Abraham de Hond (Appie of Albert Schuurman), geboren op 9 september 1930, verbleef bij weduwe (timmerman) Tijssen – Loonen, Castenrayseweg 22 in Oirlo.
Peter Herbert Kaufmann (Piet Koopman), geboren op 15 december 1925 in Berlijn, verbleef bij het echtpaar Sjaak en Gonda Vervoort – Tielen, Klein Oirlo 24. Hij was ook bij Handrie Horstermans, Ooijenseweg in Blitterswijck. Hij werd bij de razzia opgepakt om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Hij wist echter te ontsnappen.
Curd (Shlomo) Kayser (Jan Keizer), geboren op 28 juli 1929 in Hamburg, was bij broer en zus Dox Sjeng en Dox Tru Henckens, Maasweg 8 in Blitterswijck (B4) en bij Handrie en Anna Horstermans – Gerards B 18, Ooijenseweg 24 in Blitterswijck. Bij deze laatste familie was ook Peter Kaufmann. Curd verbleef ook bij de familie Tinus en Netje Kusters – Coppus, Stokt in Broekhuizen.
Edgar Kellner (Eddie en/of Jacky) was geboren in september 1943. Hij verbleef bij Sjaak en Marie Gielen – Janssen, Moleneind in Meerlo.
Lilly Kettner (Joopie), geboren op 2 april 1923 in Wenen verbleef bij Sjeng en Dina Achten – Spreeuwenberg Gelderdijk 12 in Sevenum. Zij was ook bij Jan en Nellie van Enckevort – Kersten Blaktdijk 71 in Sevenum. Deze laatste familie kreeg op 2 april 1979 de Yad Vashem uitgereikt. Zij verbleef ook bij Piet en Jo Verrijth – van de Ven, Den Eigen in Sevenum. In Tienray was zij te vinden bij Sjaak en To Naus – Splinter, Spoorstraat 29.
Maussi Kit (Bernard Wanders) was bij de familie H. Clabbers – Gerritzen, Oosterbos 1 in Swolgen.
Michaël Klein was geboren op 16 juli 1930. Via de crèche in Amsterdam ging hij met enkele kinderen onder leiding van een juffrouw met de trein naar Venray. Daar werd de groep opgewacht door Anselm van de Voort. De voettocht naar Tienray ging langs de spoorlijn. Nico Dohmen heeft hem met de fiets naar Meerlo gebracht. Bij de evacuatie van Meerlo is hij meegegaan, waarschijnlijk naar Oirlo.
Sara Koekoek (Suze), geboren op 2 april 1932 in Amsterdam, was bij de familie Grad en Leen Mooren-Vorstermans, Megelsum 15 in Meerlo.
Ans Konings (geboortedatum onbekend) verbleef bij Pièrke en Maria Derks – Van Roy, E 164 in America.
Ab Kroonenburg (Albert de Ruijter), geboren op 2 november 1931 in Amsterdam, was bij weduwe De Ruijter – Wijnhoven op Megelsum 25 in Meerlo.
-Maurice Kroonenburg (Henk Krooneburg), geboren op 21 oktober 1928 in Amsterdam, verbleef bij kapper Wim en Anna Clabbers – Hendrix Kerkstraat 20 in Broekhuizenvorst.
Michel Lachman (Michel Smidt), geboren op 8 mei 1935 in Amsterdam, was onder andere bij Thei en Dora Huijs – Janssen, Stokt in Broekhuizen. Zijn ouders waren daar ook tegen betaling tijdelijk “in de kost”. Michel was ook bij Sjang en An Keijsers – Derks, Wouterstraat 42 America. Hij was ook bij Piet en Anna Smedts – Geurts, Zwarte Plak 28 in America, P. Zeelen – Stappers Lottumseweg 42 in Grubbenvorst. Hij was ook bij de weduwe Fientje Clevis – Tournal, Ooijenseweg 4 in Broekhuizenvorst en bij Piet en To Zeelen – Stappers, Lottumseweg 42 in Grubbenvorst. Hij is via pastoor Vullinghs ondergebracht en tekende veel in de natuur, evenals zijn moeder. Tevens verbleef hij bij weduwe Hanneke Nellen – Kerstjens, Op den Bergen 3 in Sevenum. Op dit laatste adres verbleven ook Mautje Waterman, Isaac Brilleman geboren op 18 december 1936 in Amsterdam en Elly Weinreb.
André van Leeuwen (Piet of André de Leeuw), geboren op 1 september 1927 in Amsterdam, verbleef in Melderslo bij Sjeng en Anna Beerkens – Geurts, Langevenseweg 2. Omdat de familie Duitsers ingekwartierd kreeg, moest hij daar weg. Hij kwam bij de familie Toon en Nella Strijbos – Duijkers Castenrayseweg in Klein Oirlo en verstopte zich bij gevaar in een duiker. Moeder Strijbos, bracht hem regelmatig eten.
Rob de Levie (Bob Pichon), geboren op 21 juli 1933 in Amsterdam was in Kronenberg bij de familie Handrie en Nora Mulders – Joosten, Reindonckweg 10. Hier verbleef ook Susanne Laub (Anneke Schouten).
Chaim Lindner (Wim van der Linden), geboren op 21 april 1935 in Amsterdam verbleef bij de familie Math en Mien Rongen – de Bruyn, Megelsom 22, Pierre en Truus Thiesen – Poels Hoofdstraat 68, P. Hendriks – Janssen, Nieuwstraat 2 in Blitterswijck en weduwnaar Louis Tax – Henckens, Mgr. Martensstraat 8 in Blitterswijck. Hij verbleef ook in Blitterswijck bij Piet en An Hendriks – Janssen, Nieuwstraat 2 in Blitterswijck B94).
Leo Lindner (Leo van der Linden), geboren op 20 juni 1930 in Berlijn, was bij de gebroeders Rongen, Monseigneur Jenneskensstraat (A 36) schuin tegenover de huidige basisschool in Meerlo. De gebroeders verkochten petroleum. Hun huis is afgebroken. Op dit adres verbleef ook Virrie Cohen geboren op 24 april 1916. Hij verbleef ook in Meerlo bij Piet en Truus Thiesen – Poels, Hoofdstraat 68 in Meerlo.
Henry Alfred Linnewiel (Henk Vermaas), geboren op 14 maart 1930 in Arnhem, was bij Wiekes Piet en Wiekes Dien Rongen – Strijbos, Castenrayseweg 16 in Oirlo. Toen heel Oirlo moest evacueren kwam Henk met zijn pleegouders ook in Meerlo terecht. Hij verbleef ook bij de familie P. Thiesen – Wijnhoven, Stendert in Meerlo.
Salomon Loonstein, geboren op 14 april 1928 in Amsterdam, verbleef in Horst en/of Broekhuizenvorst.
Curt Löwenstein (Ben Schräder, Bernardus Joosten en Ben Oudenbos), was geboren op 17 november 1925 in Oost Pruisen (destijds Polen) in het plaatsje Allenstein (Olsztyn) ten oosten van Danzig. De overige gegevens over deze jongeman vindt U elders in deze uitgave.
Jantje Montezinos (Sal), (Jantje van Duine) geboren op 22 juni 1938 in Amsterdam, was bij Hanneke Joosten, weduwe van Herman Joosten, Monseigneur Martensstraat in Blitterswijck (B 23) en verbleef ook bij Cuëp en Jet Driessen – Philipsen Herenbosweg 18 in Melderslo. (A8).
Eva Nagel, geboren op 7 februari 1928 in Berlijn, verbleef bij boomkweker Martien en Marietje Vissers – Vreede, Oude Heerweg 54 Blitterswijck en is in november 1944 met de familie geëvacueerd naar Sevenum.
Alice Onderwijzer (Lieske van de Bakker), geboren op 29 november 1936 in Utrecht, was bij bakker Tinus en An Kerkhoff – Verheijen, Veerweg 9 in Broekhuizen.
Bernard van Osch, geboren op 31 juli 1933 in Rotterdam, verbleef bij Driek en Mien van Lipzig – Deckers (A 31), Weijweg 4 in Melderslo.
Rebecca Osnowiczs (Bets Buuten of Bets Bouten), geboren op 5 januari 1932, was bij P. Bovee – Van der Sterren, Megelsum 33 in Meerlo.
Floortje de Paauw, geboren op 15 december 1933 in Amsterdam, was bij schoenmaker Jan en Gonda van Geffen – Nabben, Spoorstraat 21 in Tienray. Zij werd opgepakt bij de razzia op 1 augustus 1944 en is omgebracht in Auschwitz op 6 september 1944. Bij dit gezin was ook Daan Cohen).
Wimke de Paauw, geboren op 17 december 1934 in Amsterdam, kwam op 6 december 1943 bij Frans en Marie Cruijsberg – Huberts, Spoorstraat 1 in Tienray. Hij werd opgepakt bij de kinderrazzia op 1 augustus 1944 en is omgebracht in Auschwitz op 6 september 1944.
Lenie Peper (Lenie de Wit), geboren op 8 november 1937 in Amsterdam, was bij weduwnaar Helm en Maria Hermans – Coenders (boerderij Beerendonck) (B 137) in Broekhuizenvorst. Ze kwam met haar man om bij de Faro vliegramp in Portugal.
Louis of Loek Peper (1930) was bij de kinderen Hermans in Broekhuizenvorst. B 137. Zie Lenie.
Isaac Pfeiffer (Bobbie), geboren op 28 juni 1937 in Den Haag was bij de volgende families in Horst: Gradje en Grada Coenders – Linders, Steenstraat, Ré en Frieda Mattheijssen – Van Aerts, Americaanseweg, Henk en Miet Vorst – Ummels, Steenstraat en bij weduwe Drika Coumans – Vossen Steenstraat.
Joop Philipse (Jopie) geboren op 10 november 1934 in Rotterdam was bij de familie Thij en Tonnie Gagel – Goossens, Zandstraat 2 in Langenboom.
Eli Philipson (Klaas Philips), geboren op 6 januari 1937 in Leiden, verbleef bij Hubertina Seuren weduwe van Joannes Janssen, Meester Rongenstraat in Blitterswijck (B 112).
Pim van Ploeg (Jan van de Ploeg) geboren op 29 januari 1933 in Rotterdam verbleef bij de familie Grad en Hanneke Clabbers – Nillesen, Wielder in Lottum.
Freddie Polak (Freddie Heijligers) geboren op 18 januari 1934 in Amsterdam verbleef bij de familie Jan en Mien Kleuskens – Swinkels Crommentuynstraat 40 in Horst.
Aaron Benjamin Querido (Nol Knappert of Ekeman), geboren op 16 juli 1930 in Amsterdam, was bij de familie P. Muijsers (Pietje) en Sterrens Truuke Muijsers – van der Sterren, Meerloseweg 16 in Oirlo. Bij de evacuatie van Oirlo is hij met de familie meeverhuisd naar Wanssum, Meerloseweg 5-7. Hij was ook bij Jan en Albertine Dohmen – Bartels, Scharnseweg 78 in Maastricht. (broer van Nico). Nol was één van de laatste kinderen, die vanuit de crèche naar Tienray gebracht werden.
Ratzinger (voornaam onbekend) verbleef bij Reinier en Anna Poels – Heijligers, Gun 28 in Swolgen.
Menno Ratzker, geboren op 5 februari 1938 in Amsterdam, verbleef met zijn ouders onder andere bij de familie J. Gielen – Janssen Moleneind Meerlo en bij De Man – Jacobs, Spoorstraat 17 in Tienray. Na de razzia bij Rein en Anna Poels – Heijligers, Gun 28 Swolgen.
Fred Roodenburg (Freddie van den Burg), geboren op 23 november 1936 in Amsterdam, verbleef bij het hoofd der school Antoon en Wilhelmina Clevis – Coopmans, Maasstraat 21 in Broekhuizenvorst.
Lea Sanowsky, geboren op 10 november 1938 in Amsterdam was bij Jan en Drica Christiaens – Evers Herenbosweg 7 in Melderslo. De Yad Vashem onderscheiding kreeg de familie op 5 mei 1998.
Herman David Santecroos (baby Hermans), geboren op 6 juni 1943 in Amsterdam, verbleef bij Lei en Truu Nabben – Vermeulen, Bosweg 8 in Swolgen. David is overleden in Swolgen op 18 november 1944 aan difterie.
Judith Schorlesheim (Marietje van den Berg), geboren op 31 mei 1928 in Amsterdam, verbleef bij Sjang en Petronella van der Sterren – Vos, Zandhoek in Oirlo, bij de familie A. Derks – Vos Grotestraat 40 Well en bij Jan en Hendrika Loogman – van Lunteren.
Max Schrijver (Max de Groot of Max de Swart), geboren op 20 februari 1938 in Amsterdam, verbleef bij bakker Lei en Ida de Swart – Litjens, Kerkstraat 2 in Blitterswijck, trouwde er met Tiny Rütten en bleef in dat dorp wonen. Hij is de broer van Jeannette.
Netty Schrijver (Nettie de Groot), geboren op 20 december 1936 in Amsterdam, was bij Jean en Leen Weijs – Joosten, Veerweg 10 in Blitterswijck. Zij verbleef ook in Venray bij de families Van der Linden, Schoolstraat 16 en G. Swinkels, Zwartekleffen. Zij is de zus van Max. Ze verbleef ook bij de weduwe Marie Verberkt – Cornelissen, Antoniusstraat 26 in Blitterswijck (B99).
Albert Slap geboren op 24 maart 1930 in Antwerpen was bij de familie Arts, Maasbreeseweg.
Benny van Spier (Jan de Zwart), geboren op 14 augustus 1928 in Zutphen, was bij Michel en Lies Wennekers – Toonen, Jan Franssenstraat in Blitterswijck (B 61) en bij de familie Sjaak en To Naus – Splinter, Spoorstraat 29 in Tienray.
Tom Stein (Tom de Groot), geboren op 17 september 1931 in Schweinfurt. Hij was in Rotterdam bij een razzia opgepakt, maar wist te ontsnappen. Met behulp van het verzet kwam hij via Tienray in Swolgen terecht. Tom was sinds de zomer van 1943 in Swolgen bij Bert en Marie Litjens – Janssen (C 63), Mgr. Aertsstraat 52. Tijdens de razzia’s in de herfst van 1944 wisten vader Litjens en alle mannelijke evacués in de bossen te ontsnappen. Daar was een onderkomen gemaakt, waar ook Tom regelmatig in verdween. Op het einde van november 1944 kreeg de familie inkwartiering van Duitse militairen en werd het nog spannender. Een van de officieren vertelde Bets Litjens, dat Tom geen broertje van hen was. Hij zei: Zeg tegen moeder, dat hij weg moet. Bij de bevrijding van Swolgen, was Tom weer in de kelder met de familieleden te vinden. Na de bevrijding is hij nog verschillende keren op vakantie geweest tot meneer pastoor het verbood. Hij was bang, dat Tom verkering zou krijgen met één van de meisjes. Tom heeft zich in Amerika gevestigd als psychiater. De familie heeft de Yad Vashem in ontvangst genomen op 8 november 2005.
Beppy Tannenbaum (Beppy Bakker en/of Beppy van Dijk) geboren op 23 oktober 1934 in Amsterdam was bij mevrouw Mien van de Voort, Broekhin Zuid 44 in Maasniel en bij Frans en Marie Litjens-van Melick, Elmpterweg 39 in Maasniel.
Alfred Swart (Freddie) geboren op 8 juni 1938 in Amsterdam verbleef hij de kinderen Vollenbergh E 50 in America.
Maup van der Veen (Jan Hendrikx, Manni of Jan van Veen) geboren op 22 oktober 1932 in Amsterdam verbleef bij de familie G. Hendrikx – Bouten, Meerloseweg 3 in Grubbenvorst.
Jacob van Velzen (Jaap van Veen), geboren op 7 april 1931 in Amsterdam, verbleef in 1943 bij Lei en Truu Nabben – Vermeulen, Bosweg in Swolgen. Jaap was ook bij weduwnaar Herman Lemmen – van de Water in Lottum, Hij was ook bij Sjang en Maria van den Bercken – Vallen, Kloosterstraat 65 Grubbenvorst, Piet en Barbara Engels – Bovee, Grubbenvorsterweg 34 in Lottum en bij Sraar en Leentje Engels – Stappers, Broekheind 12 in Grubbenvorst. Hij at met de ingekwartierde Duitse militairen mee en discussieerde in kolen Duits met hen over de oorlog.
Bobby Visser, een blonde baby van anderhalf jaar oud, verbleef eerst in Velden bij de familie Duif en kwam daar later via de familie Kersten (slager) in Broekhuizenvorst weer terug.
Phia Vos (Phia Oosterhuis) geboren op 16 september 1935 in Amsterdam verbleef bij Joannes en Catharina Terruwe – Korbmacher Stationslaan 11 in Deurne.
Duifje de Vries (Doortje de Vries) geboren op 10 mei 1937 was in Oirlo en bij Piet en An Hendriks – Janssen, Nieuwstraat 2 in Blitterswijck, maar ook aldaar bij Jacob en Drika Hendrix – Thomassen, Oude Heerweg (B 77) en bij Tieske en Marie Vollebergh – Philipsen Klein Oirlo.
Fietie de Vries, geboren op 12 april 1935 in Amsterdam, verbleef bij Piet en An Hendriks – Janssen, Nieuwstraat 2 in Blitterswijck (B 79). Ook was zij bij Herman en Anna Reijnders – Speijcken, Plein 4 in Blitterswijck. (café-restaurant). Zij is met de trein vanuit Amsterdam in Eindhoven terecht gekomen. Via Tienray kwam ze in Blitterswijck en bezocht daar de school en elke dag de heilige mis. Vlak voor de bevrijding werden 63 Duitse militairen in de feestzaal ingekwartierd. Dat leverde wel een hachelijk moment op toen een officier haar aanzag voor een joodse. Hij legde echter de vinger op zijn mond. Bij de evacuatie van het dorp ging ze mee, waarschijnlijk naar Oirlo.
Liesje Wans, geboren op 23 januari 19365 in Amsterdam was bij Sjang en Nora Ernst – Geurts, Griendtsveenseweg 12 in America. Zij verbleef er in de maanden juli en augustus 1944.
Abraham Weijand (Benny), geboren op 24 juli 1939, was bij de familie Frans en Maria Verstappen – Kuijpers, Deputé Petersstraat 22 in Oirlo. Hij was de neef van Karel Weijand.
Karel Weijand, geboren op 24 juli 1939 in Arnhem, was bij Frans en Maria Verstappen – Kuijpers, Deputé Petersstraat 22 in Oirlo.
Rita Weijl (Hilda Pop), geboren op 13 maart 1928 in Enschede was Mathies en Dien Mooren- van Rijswijck Gun 14 in Swolgen.
Dick van Wezel (Dick van Slooten), geboren op 6 maart 1934 in Amsterdam, was bij de familie Sef en Jeanette van Wanroy – Hermans, Swolgenseweg 23 in Broekhuizenvorst. Hij was op boerderij “Op de Kolck” en is bij de kinderrazzia op 1 augustus 1944 opgepakt en omgebracht in Auschwitz op 18 oktober 1944.
Louis van Wezel (Louis van Slooten), geboren op 16 mei 1936 in Amsterdam, was bij Pierre en Toos Nabben – Meuffels, Spoorstraat 10 in Tienray. Het kind kwam op 6 december 1943. De distributiebescheiden kreeg de familie van Nico Dohmen. Louis was ook bij Jacob en Berta Vervoort – Gerats, Lottumseweg in Broekhuizen (A 23). Hij is bij de kinderrazzia op 1 augustus 1944 opgepakt en omgebracht in Auschwitz op 18 oktober 1944.
Ruben van Wezel (Rudie van Slooten), geboren op 23 juni 1932 in Amsterdam, was bij kastelein Dries en Marie Coenders – Wennekers Veerweg 11 in Broekhuizen (veerhuis). Hij was ook bij Hen en Maria Martens-Peters C 200 in Ooijen en bij Jean en Anna Janssen – Achten, Brienshoek 41 in Leunen.
Liesje Wijnschenk (Liesje Jansen) geboren op 10 november 1940 in Amsterdam, verbleef bij Twan en Nel Bovee – Vorstermans, Lottumseweg in Broekhuizen (A 26a).
Maurice Wijnschenk, (Mautje, Kees Jansen), geboren op 4 mei 1938 in Amsterdam, was bij Jozef Kallen – Kersten (A1) in Broekhuizen.
Helmuth Willinger (Henk Willink), geboren op 13 mei 1932 in Keulen, verbleef bij de familie Post Tinus en Ebisch Mina Geurtjes – Ebisch Heuvelhoek 7 in Helden en bij Sef en Jeanette van Wanroy – Hermans, Swolgenseweg 23 in Broekhuizenvorst.
Appie Winnink (Pieter Pampel, Pieter Wennink), geboren op 2 maart 1934 verbleef bij W. Pingen – Peters (A 70) Tienrayseweg 14 in Meerlo.
Jacques Sauveur de Wit (Sjaak de Wit), Jacques Timmermans, geboren op 11 april 1934, was bij de familie Wim en Mina Michels – van Osch, Castenrayseweg 17 in Oirlo. Hij was ook bij Hannes en Han Timmermans – van Santvoort ’t Vinkel B 75 in Rosmalen.

Hanna van de Voort
Hanna is geboren op 26 november 1914 in Meerlo. Aparte aandacht willen we inruimen voor deze wijkverpleegster en kraamverzorgster. Zij heeft samen met haar ouder, Nico Dohmen en een tiental verzetsmensen 123 joodse kinderen in de regio ondergebracht. Nico was hierin de drijvende kracht. Hij was geboren op 3 januari 1921 in Stoutenberg en overleden op 16 februari 2008 in Hilversum. Zodoende heeft zij samen met de pleeggezinnen bijna al deze kinderen van een wisse dood gered. Vanuit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam werden regelmatig pakjes koffie (jongens) of thee (meisjes) naar Venlo of Venray gebracht. Thuis op Spoorstraat 10 kregen de kinderen eerst les in de katholieke leer en onderricht over het stratenplan van Rotterdam. Er werd duidelijk gemaakt, dat deze kinderen wees geworden waren door het bombardement op Rotterdam in 1940.
Daarna gingen de kinderen naar pleegouders tot zelfs in Gennep en Grubbenvorst toe. Ze bezochten de gewone scholen en leerden braaf de catechismus. Moeilijk plaatsbaar waren de jongens tussen tien en vijftien jaar. Daarom loofde de organisatie in Amsterdam zelfs een baby uit bij plaatsing van een jongen uit deze leeftijdsgroep. Die baby´s waren erg gewild, vooral de “zwartjes” (donkerharige baby´s) onder de meisjes.
De pleegouders kregen een geldelijke vergoeding, kleding en schoeisel. De benodigde bonkaarten voor kleding en voedsel kwamen uit Amsterdam.
Niet alleen voor joodse kinderen kon een beroep gedaan worden op Hanna, ook volwassenen wisten haar te vinden. De families Peres en Ratzker, in totaal met zeven personen, stonden onaangekondigd op de stoep.

Ook diverse Franse krijgsgevangenen, die ontsnapt waren, klopten aan en werden via Sevenum naar België gebracht. De mannen verbleven enkele dagen bij Van de Voort om aan te sterken. Hun kleren werden intussen ook nog geverfd. Toen in de buurt van Melderslo een Amerikaanse bommenwerper neergestort was, waren Thomas Wilcox uit Ohio en Mac Neil uit New York nog dezelfde avond in huize Van de Voort. Zij waren per parachute neergekomen langs de spoorlijn, vier kilometer ten oosten van Melderslo. Nico Dohmen bracht hen naar de familie Mooren in Meerlo. Na verloop van tijd kwamen Thom en Mac bij Ciska en August Geurts in Swolgen terecht. Het werd hen te heet onder de voeten, toen de Duitsers in de boerderij een veldkeuken wilden inrichten. Uiteindelijk belandden ze in het klooster in Tienray, waar ze tot daags voor de bevrijding verbleven. Zij assisteerden onder andere zuster Majola bij het injecteren van de nog aanwezige varkens tegen vlekziekte. Wilcox bracht op 4 mei 1995 een bezoek aan Tienray.

Het verraad.
In hotel Wijnhoven, Kloosterstraat 2 verbleef sinds 1942 Lucien Nahon uit Gulpen. Hij was controleur van de Landstand en was erachter gekomen waar de joodse kinderen ondergebracht waren.
Nadat hij de gegevens aan de politiecommandant O. Couperus had doorgegeven, vond op 1 augustus 1944 een razzia plaats. Enkele hoofden van gezinnen, waar joodse kinderen ondergebracht waren, werden opgepakt. Hun verhaal kwam blijkbaar heel geloofwaardig over. Deze mannen waren uitgegaan van de veronderstelling, dat de kinderen inderdaad uit Rotterdam kwamen. Vier kinderen kwamen in het concentratiekamp om het leven: Floortje de Paauw (15-12-1933), Wim de Paauw (17-12-1934), Louis van Wezel (16-5-1936) en Dick van Wezel (6-3-1934), die in Broekhuizenvorst was opgepakt.

Lucien Nahon uit Gulpen

Lucien Nahon De kinderen De Paauw stierven op 6 september 1944 in Auschwitz, de kinderen Van Wezel stierven waarschijnlijk eveneens in Auschwitz op 18 oktober 1944. Rebecca (Beppie) Aldewereld, 18 jaar en levend onder de schuilnaam Truuske Smits werd ook opgepakt, maar overleefde de oorlog. Na de bevrijding bezocht ze met tatoeage op de arm en kaal geschoren hoofd de familie Martien en Lieske van Leest, waar ze tijdens de oorlog ondergedoken was geweest (Spoorstraat 45). Hanna werd gearresteerd en verbleef negen dagen in een cel in Vught, waarna ze vrij kwam.
Haar gezondheid was zodanig geschaad, dat zij op 26 juli 1956 overleed. Ze ontving nog hetzelfde jaar een postume onderscheiding van de Israëlische ambassadeur. Op 5 mei 1957 werd een plaquette aangebracht op de voorgevel van haar ouderlijke woning en in Israël werd, ter nagedachtenis aan haar, een boom geplant.
In 1971 werd in Tienray een plein naar haar genoemd. Het Hanna van de Voortplein is intussen verfraaid met een monument, van de hand van kunstenares Elly van de Broek.
Na de oorlog moesten de pleegouders afstand doen van “hun” kinderen. Nahon kreeg vijf jaar gevangenisstraf en ontzetting uit het kiesrecht. Nico Dohmen was jaren lid van de Raad van Bestuur van Douwe Egberts en bleef zodoende in de koffie en thee.
Zowel Hanna van de Voort als Nico Dohmen werden in 1987 geëerd met de Israëlische onderscheiding Yad Vashem. Voor Hanna gebeurde dat postuum.

De evacuatie op het einde van de oorlog.

Gonnie Niessen-Van Geffen: Op 1 november 1944 vonden enkele evacués uit Venray onderdak bij ons in Tienray. Wij kregen ook inkwartiering van vier Duitse militairen waarvan twee goede. In de afgesloten schoenenwinkel lag allerlei oorlogstuig zoals handgranaten.
Op 1 november 1944 kwam bevel, dat heel Tienray ontruimd moest worden. Niettegenstaande alle moeite door pastoor Dinckels en een paar Duitse zusters gedaan bij de Duitse bevelhebbers, kwam op 2 november ´s morgens het uitdrukkelijke bevel: “vóór de avond moet Tienray ontruimd zijn”. Het dorp werd “Sperrgebiet” en ieder die er durfde komen, zou zonder waarschuwing neergeschoten worden. De wethouder van Meerlo kwam met deze mededeling.
De zusters, ouden van dagen en zieken mochten in het klooster blijven. Grote borden op de toegangswegen van het dorp verkondigden de waarschuwing dat Tienray “Sperrgebiet” was geworden.
Hier doet zich iets vreemds voor. Aan de ene kant hadden veel evacués uit de omliggende dorpen in Tienray onderdak gevonden. Aan de andere kant moesten mensen uit Tienray evacueren naar elders.
De evacuatie is dan ook erg chaotisch verlopen, want de mensen mochten zelf kiezen, waarheen ze wilden gaan. Sommigen gingen naar de omliggende dorpen Meerlo, Wanssum, Klein-Oirlo, Melderslo, Swolgen, Broekhuizen enzovoorts. Weer anderen trokken in het klooster of bleven gewoon thuis, wachtend op wat komen zou.
Theo van de Voort: Nu begonnen de granaten voor en na te vallen. Bij ons thuis kreeg men van de Duitsers het bevel te evacueren. Mijn vader en mijn zus Hanna kwamen in het klooster terecht met de twee oudjes van Overloon. Ook Nico Dohmen zat er ondergedoken, de twee piloten Thom en Mac en ook nog een gedeserteerde Duitser. Wij, mijn vrouw, de drie kinderen en ikzelf, konden een enigszins veilig onderkomen vinden bij de ouders van mijn vrouw en haar broer op de Molenhof (Spoorstraat 68). Daar was een ruime kelder, die voor een deel onder de grond lag en van boven met een betonnen laag was afgedekt. De muren die boven de grond uitkwamen waren beschermd door pakken geperst stro en de ingang ervan was door een muur van pakken stro afgeschermd tot meer dan borsthoogte. Het hele geval was redelijk goed beschermd. We zaten er met een vrij groot aantal mensen in, maar er was toch voldoende ruimte. Verontrustend waren wel de granaten, die op ongeregelde tijden in de buurt insloegen of fluitend hun doel verder zochten, zodat het onmogelijk was de kinderen buiten te laten spelen.
De familie Kersten, Spoorstraat 50, evacueerde naar de Herenbosweg in Melderslo, een paar honderd meter van huis, evenals de familie Huijs-Huberts met kleine Theo.
De familie Versleijen, Spoorstraat 49, bleef gewoon thuis.
De familie Theeuwen, Swolgenseweg 40, evacueerde naar het spoorhuisje van Van Dongen in Melderslo en daarna naar Van Rens Lei, ongeveer vijftig meter van het spoor. Toen de Duitsers de spoorlijn vernielden met dynamiet vlogen stukken rails in het rond en doorboorden zelfs de kast in de kamer bij Van Rens. Niemand raakte daarbij gewond.
Het gezin van Jan en Aldegonda van Geffen-Nabben was op de Stokt in Broekhuizenvorst terecht gekomen. De familie had niet alle fietsen ingeleverd en nam de laatste mee. Op de bagagedrager werd een volle mand met spullen gezet. Toen ze in Broekhuizenvorst aankwamen, hield een Duitse soldaat hen tegen en vorderde hun fiets. Op het gemeentehuis konden ze een briefje ophalen met gegevens van de afgepakte fiets.
In Broekhuizenvorst werd de nacht doorgebracht in een koeienstal. Dat leek Jan het veiligste. De koeien maakten veel lawaai door hun geloei en het rammelen van de kettingen. Mevrouw Van Geffen mocht om de andere dag koken. Na enkele dagen vonden ze onderdak in de schuur van August Geurts in Swolgen. Daarna kwamen ze in Horst terecht.
De familie van Grad Thijssen (Swolgenseweg 41) nam de nieuwe naaimachine op de kruiwagen mee.
De familie Van Lin moest evacueren van de vier huus aan de Nieuwe Baan naar Blitterswijck.
De familie Gielens ging bij de evacuatie via Wanssum naar Servaas in Venray.
De familie Clabbers, Swolgenseweg kwam via Wanssum in het juvenaat in Oostrum en in Venray terecht op het St. Annaterrein. Na drie weken ging het via Deurne naar St. Anthonis. Tegen Kerstmis kwam de familie weer thuis met de luxe auto van Wiel Cruijsberg.
De familie Raijmakers verbleef samen met veel Duitse militairen in de kelder van het oude gemeentehuis in Meerlo. Na verloop van tijd trokken ze via St. Servaas in Venray, Leunen en Helmond naar Eindhoven. Daar werd iedereen eerst ontsmet met het gevaarlijke D.D.T. poeder, bang als men was voor luizen en ander ongedierte. Uiteindelijk kwam deze familie terecht in een boerderij in Borkel en Schaft bij Valkenswaard.
Teng Bartels en Lien Emons-Bartels: Op 1 november moesten de volgende drie huizen aan de Kloosterstraat ontruimd worden: Driessen op 19, Bartels op nummer 16 en Janssen nummer 14. De drie families trokken naar Wanssum en verbleven daar tot na de bevrijding op een boerderij in de buurt van de huidige Molenhoek. Tijdens dat verblijf was de Maas overstroomd en zaten wij ingesloten. Aan de andere kant lag een mijnenveld. Nadat we weer thuis waren, kwamen evacués uit Broekhuizenvorst en Blitterswijck”.
Toon Knoops: De familie Knoops kwam met de families Van Leest en Hendriks in Ooijen terecht. De Duitsers hadden daar veel gestolen vee verzameld in een wei. Enkele onderduikers hebben ´s nachts de draad doorgeknipt, zodat alle dieren konden ontsnappen. Eén dier werd gevangen en door slager Clevis klaar gemaakt voor consumptie. Alle mensen op ons onderduikadres hebben er lekker van gegeten.
Hij vervolgt: ´s Nachts moesten we in een schuilkelder slapen. Eerst gingen de kleintjes slapen. Zij kwamen achterin te liggen. Degene, die het laatste naar bed ging, sliep vlak bij de ingang. Als ´s nachts één van de kleintjes moest plassen, ging er een emmer van voor naar achter en na gebruik weer naar voren. Soms moest de emmer dan weer een keer naar achter. Dat wekte wel eens irritatie op, zodat iemand riep: “En nou allemaal plassen”. We bleven daar ongeveer 1 ½ maand en konden toen terug naar huis. Daar woonden intussen zoveel andere mensen, dat er voor ons geen plaats meer was. We kwamen in de ringoven van de Boerenoven terecht en kregen mooi wittebrood.
Zuster Romana Hendriks: Ik was postulante in het klooster in Tienray. Er waren evacués uit Venray, Maashees en Vierlingsbeek. Er verbleven ook Duitsers in het klooster. Daardoor moesten de zusters in de kelder gaan slapen. Op zolder bevonden zich de twee Amerikanen. Omdat er zoveel mannen in het klooster waren, werden de postulanten naar het kasteel in Blitterswijck gebracht. Het werd voor deze meisjes namelijk te gevaarlijk met al die mannen in de buurt.
In het klooster zaten ondertussen ruim tweehonderd vluchtelingen opeen gepakt. Ze kwamen uit Tienray, Oirlo, Oostrum, Venray, Wanssum, Maashees en 75 mensen uit Vierlingsbeek.