Handboogsportvereniging ’t Trefpunt

Handboogsportvereniging ’t Trefpunt Tienray opgericht 16 november 1970.


De geschiedenis
Bij Theo Huberts en Harrie Jacobs werd in de zomer van 1970 het idee geboren, om een handboogsportvereniging op te richten.
Op een bijeenkomst op 16 november 1970 waren ongeveer twintig belangstellenden aanwezig en Harrie Jacobs zette de plannen uiteen. Op die avond gaven tien personen te kennen interesse te hebben in de handboogsport en besloten werd om een vereniging op te richten. Hay Toekook bedacht de naam “´t Trefpunt”. De eerste voorzitter was Harrie Jacobs, Gerrit Selten werd secretaris en Theo Huberts was de eerste penningmeester.
Omdat de nieuwe vereniging nog geen eigen banen had, werd uitgeweken naar “De Schutroe” achter café Wiel Mooren te Horst. Op donderdagvond en op zondagmorgen werd daar door de leden druk geoefend, en niet alleen met pijl en boog naar verluid.
Een eigen doelhuis.
Willem Toonen, uitbater van De Groene Lantaarn, werd de eerste “doelhouder” van ´t Trefpunt. Hij gaf toestemming om in de wei bij zijn café een doelhuis te bouwen. Hij nam zelfs twee derde van de bouwkosten op zich.
De accommodatie werd helemaal door de leden zelf gerealiseerd. In augustus/september 1971 zegende pastoor Geurts het doelhuis in en burgemeester Dittrich van Meerlo-Wanssum verrichtte de openingshandeling: hij loste het openingsschot.
In 1974 werd het doelhuis achter De Groene Lantaarn uitgebreid met een toilet (!). Er kwamen vijf banen en in het gebouw werd vloerverwarming aangelegd.
De handboogsportvereniging groeide voorspoedig en de accommodatie aan de Bernadettelaan werd te klein. Met de toenmalige eigenaren probeerde men tot overeenstemming te komen in verband met de noodzakelijke uitbreiding.
Toen dit niet lukte, werd in 1980 contact opgenomen met de gemeente om het probleem aan de orde te stellen. Het college van B en W adviseerde om met TOP ´27 te gaan overleggen. Omdat men met de voetbalvereniging niet tot overeenstemming kon komen, stelde de gemeente in 1982 een perceel grond aan de Nehobolaan beschikbaar voor de bouw van een nieuw doelhuis.
Ook deze accommodatie werd door de leden zelf gebouwd. Mede dankzij de eigen inbreng van de vereniging en de gemeentelijke subsidies hoefde ´t Trefpunt zich niet in de schulden te steken.
Op 11 november 1983 zegende pastoor Pierre de Klijn de nieuwe semi – overdekte accommodatie met acht banen in. Burgemeester Dittrich verrichtte de openingshandeling.
In 1992 bleek, dat de accommodatie, gerealiseerd in 1983 door de ontwikkelingen in de handboogsport spoedig te klein zou zijn. Ook de aangescherpte veiligheidseisen noopten tot het nemen van maatregelen in de nabije toekomst. In 1996 kondigde de gemeente een nieuw subsidiebeleid aan. Voor ´t Trefpunt betekende dit, dat, wilde men nog gebruik maken van de oude regeling, men voor 31 december 1999 de uitbreiding en verbetering van het doelhuis gerealiseerd moest hebben. In 1997 en 1998 werden de bouwplannen ontwikkeld en het financiële plaatje rondgemaakt. Op 19 april 1999 werd gestart met de bouw. Een aannemer verzorgde de ruwbouw en de overige werkzaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd.
Op zaterdag 27 november 1999 werden de eerste pijlen door burgemeester J. Hahn en pastoor R. Verheggen als openingshandeling afgevuurd.
Het Koningsschieten.
Op 30 april 1971 werd het eerste koningsschieten gehouden in het doelhuis, waaraan het dak nog ontbrak. Harrie Jacobs werd de eerste koning en er werd uitbundig feest gevierd in café Wiel Huberts, nu ´t Pleintje”op Spoorstraat 3. Dat was een vreemde zaak, omdat de doelhouder Wim Toonen was.
Nog steeds wordt ieder jaar het koningsschieten gehouden over vijftig wedstrijdpijlen. Degene die driemaal achtereen koning wordt, mag zich keizer noemen. Keizers van de vereniging zijn: Harrie Jacobs, Jos Wismans en Jolanda Willemse – te Baerts.
Wedstrijden in Tienray.
In 1971 organiseerde ´t Trefpunt op het voormalige voetbalveld aan de Stationslaan al een Bondsconcours. Dus op dezelfde plek, waar vroeger pijlpunten van rendierjagers waren gevonden. In 1987 werd in Tienray het Nederlands kampioenschap eerste klasse persoonlijk en C-klasse teams 1-pijl georganiseerd. Er waren ruim vierhonderd deelnemende schutters. Tot 1995 organiseerde de vereniging het Paasconcours. Op 31 mei 1993 werd voor het eerst een veldronde in de Tienrayse bossen georganiseerd. In 1997 werd in deze discipline met succes het Nederlands kampioenschap georganiseerd. De leden van de vereniging schoten ook regelmatig op tournooien. In Steenwijk werd zelfs de Gouden Roos in de wacht gesleept.
Buitenactiviteiten.
In 1991 kreeg ´t Trefpunt ook een buitenbaan, gelegen aan het verlengde van de Stationslaan. (oude voetbalveld). Steeds meer leden wilden niet meer alleen op 25 meter afstand schieten. Wedstrijden tot 90 meter (FITA´s) en veldwedstrijden trokken veel belangstelling. Twan Cleven ging zich specialiseren in het Bare Bow schieten. Hij behaalde diverse nationale titels in het veldschieten. Ook internationaal was hij erg succesvol met als hoogtepunt het winnen van de World Games in 1993. Het vuurtje sloeg over naar tal van andere leden en men kan stellen, dat de club een specialist geworden is in het veldschieten.
Midden jaren negentig kwam de Compound in opgang. Dit is een specialistische boog met tal van technische snufjes. Jolanda Willemse – te Baerts was zowel nationaal als internationaal erg succesvol in deze discipline.
De financiën
Om aan geld te komen organiseerde de vereniging diverse concoursen. Maar ook werd geld verdiend aan het laten raden van een aantal bonen in een glazen pot. Men werkte mee aan fancy-fairs, nam deel aan kienavonden, teelde suikerbieten, pakte geraniums in maar ook het raden van het reservegetal in de lotto bracht geld in het laatje.
Ten slotte
In 1995 werd het zilveren bestaansfeest gevierd. De vereniging heeft in de afgelopen jaren haar plaats verworven in Tienray, maar ook in de regio. De laatste ontwikkelingen in de handboogsport worden gevolgd en elke vorm van handboogschieten kan in Tienray beoefend worden. Ook een jeugdopleiding is opgezet en er lijkt voorlopig voldoende perspectief te zijn voor ´t Trefpunt.
J.A.Th. Wismans