Voetbalvereniging T.O.P. ´27

Voetbalvereniging T.O.P. ´27
De voetbalclub werd opgericht op 2 april 1927. Het begin werd gemaakt door de toneelvereniging van Tienray, die een uitnodiging kreeg van de toneelvereniging van Maashees, om bij hen een partijtje te komen voetballen. Deze uitnodiging werd aanvaard door enkele enthousiaste toneelliefhebbers.
Al snel had men elf Tienrayse jongens op de been voor de wedstrijd. Ze werden in pimpelpaarse tenues gestoken. Het lachen van de hele Maashese bevolking ging al spoedig over, want na enkele schuchtere trappen tegen het bruine monster, knalden onze dorpsgenoten er lustig op los.
Zij sloten de eerste wedstrijd af met een 7-1 overwinning.
Aangemoedigd door dit eerste succes werd in april van dat jaar de voetbalvereniging opgericht. Men koos voor de naam T.O.P. omdat men was gaan voetballen Tot Ons Plezier. Als clubkleuren werden zwarte shirts gekozen. De eerste thuiswedstrijden werden gespeeld nabij vakantiehuis Joosten in Meerlo, Tienrayseweg 22.
Het eerste speelveld in Tienray was een stuk heidegrond in de buurt van het station, dat met veel moeite geëgaliseerd werd en tot speelveld ingericht was. De eerste competitie speelde T.O.P. in de eerste klasse van de R.K.L.V.B. en men eindigde als tweede op de ranglijst.
In de beginjaren organiseerde de club de in de gehele streek bekende rectoraatsfeesten.
De opbrengst was bestemd voor de kerk. Tienray was in 1927 tot zelfstandig rectoraat verheven, maar er was slechts ƒ 4,50 in de kerkelijke kas. In de jaren 1930-1935 beleefde men veel ups en downs, maar men handhaafde zich steeds in de overgangsklasse. In het seizoen 1935-1936 kon degradatie echter niet meer worden ontlopen. In het seizoen 1939-1940 kon men niet deelnemen aan de competitie doordat er bijna geen animo was en anderzijds de meeste spelers in militaire dienst moesten. Het seizoen 1942-1943 bracht het eerste kampioenschap. Ook de promotiewedstrijden tegen Hout-Blerick werden een succes (6-0 en 3-3), maar ten gevolge van een verandering in de regeling bleef promotie uit.
Bij de fusie tussen de R.K.F. en de N.V.B. moest T.O.P. haar naam veranderen in “Tienray”. In de regio bleef het echter T.O.P. Bij het 40-jarig jubileum verkreeg T.O.P. ten slotte weer het recht haar oude naam te dragen. Na de oorlog beleefde de club moeilijke tijden. Er waren slechts versleten shirts, doelpalen en doelnetten aanwezig. De bal was nog redelijk, maar het veld zeer slecht. Om het speelveld op te knappen werd tijdelijk een noodveld gebruikt achter het huis op Spoorstraat 65. De club speelde met wisselend succes in de eerste klasse van de afdeling Limburg. In het begin van de vijftiger jaren was de vereniging uitgegroeid tot zestig leden en kwam men in de competitie uit met drie elftallen.
Toen in 1953 weer op het nieuwe terrein bij het station gespeeld kon worden, lukte het ook om het kampioenschap te behalen en de promotie naar de vierde klasse van de K.N.V.B. te vieren. De beslissingswedstrijd in Horst tegen Hegelsom werd met 1-0 gewonnen. In 1961 moesten de Toppers weer degraderen, maar in 1965 kon men weer juichen. Na een 8-0 overwinning in Griendtsveen werd het kampioenschap behaald. Midden zestiger jaren werd begonnen met de aanleg van een nieuw sportpark. Na veel inspanningen werd in 1967 het sportpark “Het Hoogveld” in gebruik genomen. T.O.P. was toen een van de eerste verenigingen in de regio met een eigen kantine. Na een lang verblijf in de vierde klasse van de K.N.V.B. dreigde in het seizoen 1975-1976 degradatie. Maar toen het dorp als één man achter de oranjemannen ging staan, wist men toch het onheil af te wenden. Onder aanvoering van de schooljeugd en de Tienderse Hofkapel werd Brughusia verslagen met 3-2. In het begin van de jaren zeventig telde de vereniging 180 leden. T.O.P. had vier seniorenelftallen, vier juniorenelftallen en een veteranenelftal. In 1977 vierde T.O.P. haar gouden bestaansfeest. Het werd een geweldig feest voor leden, oud-leden en de gehele Tienrayse gemeenschap. Na het jubileumjaar moesten de Toppers na dertien seizoenen degraderen naar de afdeling Limburg. Na een geweldige prestatie kwamen de Toppers nog op gelijke hoogte met Melderslo. Na twee beslissingswedstrijden, eerst in Wanssum en een week later in Horst, moest T.O.P. echter het hoofd buigen voor de mannen uit Melderslo. In 1987 bereikte het ledental de magische grens van tweehonderd. Met behulp van het kerkbestuur kon een grondruil tot stand komen, zodat men kon beginnen met het aanleggen van een tweede speelveld. In het seizoen 1979-1980 werd een lichtinstallatie geplaatst en een oefenveld aangelegd. Het clublokaal op Spoorstraat 2, waar de familie Thijssen ons langer dan vijfentwintig jaar gastvrij had ontvangen, ging sluiten. Ook brak in dat jaar een lange periode aan, waarin T.O.P. het zonder voorzitter zou moeten stellen. In het seizoen 1980-1981 moesten we de afgang meemaken, die de ons omringende dorpen al eerder hadden gemaakt. Het eerste elftal moest degraderen naar de tweede klasse van de afdeling Limburg. In 1981 werd de reorganisatie van de speelvelden voltooid en werd besloten over te gaan tot de verbouwing van de kleedruimtes. Van het kerkbestuur werd twee hectare grond gekocht. Het gerenoveerde sportpark werd op 24 augustus 1984 door wethouder Rutten, die de zieke burgemeester Dittrich verving, officieel geopend. Hierna werd het oude speelveld bij het station, wat nog veelvuldig werd gebruikt als oefenterrein teruggegeven aan de gemeente.
Ger Verstraelen.