Dienstencentrum Zonnehof

Dienstencentrum Zonnehof.
In 1970 namen de gemeentebesturen van Meerlo-Wanssum, Broekhuizen en Grubbenvorst het besluit om in Tienray een dienstencentrum voor ouderen te realiseren. Omdat in die jaren ook het ouderenwooncomplex Zonnehof tot stand kwam – uiteindelijk werden er 44 bejaardenwoningen gerealiseerd was het niet verwonderlijk dat de ruimte in de omgeving van Zonnehof gezocht werd. De oude boerderij van het klooster werd verbouwd en vormde zo een prachtige accommodatie voor onder andere de ouderen, maar werd tevens een onderkomen voor zorginstellingen zoals, Synthese, Thuiszorg en het Groene Kruis (Welfare).
Op 1 mei 1971 vond de officiële opening plaats door mevrouw van Rooy – Müller in aanwezigheid van Mr. Dr. Ch. van Rooy, commissaris der Koningin in Limburg.
Het kiezen van een naam was niet zo moeilijk, want de naam Dienstencentrum Zonnehof geeft letterlijk en figuurlijk weer waar dit gebouw voor dient. Voor menige deelnemer aan de activiteiten gaat de zon misschien wel wat vaker schijnen.
De exploitatie van het gebouw geschiedde tot voor enkele jaren terug door de gemeente Meerlo-Wanssum. Begin 1997 presenteerde de werkgroep ”Zonnehof Wonen Plus” haar rapport. Eén van de belangrijkste elementen van het rapport was de positie en toekomst van het Dienstencentrum Zonnehof. Er werd zelfs gesproken over sluiting vanwege de hoge kosten van het gebouw. Deze eventuele sluiting riep een golf van protest op en er werd naarstig gezocht naar mogelijkheden voor behoud. In eerste instantie wilde het formeren van een stichting voor de exploitatie niet lukken en ter overbrugging nam de K.B.O. het schoonhouden van het gebouw in handen.
Uiteindelijk is in overleg met de K.B.O. en bewonerscommissie, begeleid door Synthese, gezocht naar een stichting waarin de volgende personen zitting namen: Toon Knoops voorzitter, Ger Verstraelen, secretaris/penningmeester en de bestuursleden Koos Hendriks – Versleijen, Jan van de Zandt en Jac. Gerats, korte tijd later opgevolgd door Francien Joosten – Smits.
Na diverse gesprekken met de gemeente passeerde de oprichtingsakte op 26 juni 1998 en op 1 juli 1998 kon de stichting aan de slag en mede dankzij de geweldige steun van de gemeente, diverse fondsen en zeker niet te vergeten van enkele vrijwilligers kreeg het gebouw een nieuw gezicht.
Zowel binnen als buiten werd veel werk verricht en op zondag 16 januari 2000 opende burgemeester Joep Hahn op feestelijke wijze dit fraaie gebouw. Tienray en niet alleen de ouderen kan trots zijn op een dergelijk onderkomen. Naast de gebruikelijke activiteiten van de K.B.O. wordt dit gebouw gebruikt voor andere doeleinden.
Synthese organiseert er gymlessen en volksdansen terwijl ook de Thuiszorg hier de wekelijkse besprekingen heeft. Hobbygroepen vinden er hun onderkomen en ook kan men er bloed laten prikken en kan men er ook nu nog terecht voor kleine bankzaken.
In de tuin ligt sinds het voorjaar 2001 een jeu de boules – baan, waarmee menig dorp in de omgeving erg blij zou zijn. Ook hier heeft de zelfwerkzaamheid van ouderen aangetoond dat men tot veel in staat is. Het Dienstencentrum is dus een multifunctioneel gebouw, waar naast gezellig vertoeven héél wat herinneringen van vroeger opgehaald worden. Met dit fraaie onderkomen, ook wat ligging betreft, kan de dorpsgemeenschap Tienray hopelijk nog vele jaren vooruit. Toon Knoops