Straatnamen Tienray

 

Bij de invoering van de straatnamen in 1956 in de gemeente Wanssum en in 1960 in de gemeente Meerlo heeft men bij de ingezetenen niet geïnformeerd naar de betekenis van bepaalde straatnamen. Rond de eeuwwisseling werd het dan ook een stuk moeilijker de betekenis te achterhalen. Daarom zijn niet alle straatnamen sluitend verklaard.


Voor Tienray kennen we onderstaande straatnamen.


Baan, Nieuwe

Deze straat heette tot de samenvoeging van de gemeenten Meerlo en Wanssum in 1969 Postbaan. In de volksmond was dat echter de “Mielderse Baan”. Het is de oudste weg in Tienray, van origine waarschijnlijk de Romeinse heirbaan van Maastricht naar Nijmegen. Omdat in Wanssum ook een Postbaan was, moest die van Tienray veranderd worden.


Beek, Over de

Deze weg is genoemd naar de over de Groote Molenbeek vernoemde boerderij.


Berghlaan, Burgemeester van den

 

O.L.A. van den Bergh (1882-1937) was van 1919 tot 1937 burgemeester van de toenmalige gemeente Meerlo.

Hij woonde in Tienray als vrijgezel in hotel Wijnhoven, Kloosterstraat 2. Hij kwam in 1937 om het leven bij een verkeersongeval in Horst.


Bernadettelaan

Deze weg is naar Bernadette Soubirous genoemd, een Franse heilige, die op 17 januari 1844 in Lourdes geboren was. In 1858 had Bernadette achttien visioenen in de grot Massabielle in Lourdes. Vanaf 1866 leidde zij een teruggetrokken leven in Nevers. Zij stierf op 16 april 1879.

In 1933 werd Bernadette heilig verklaard. In de kerk in Tienray is een Lourdesgrot met een beeld van haar.


Boerenovenweg

Over het voormalige fabrieksterrein van steenfabriek de Boerenoven loopt deze weg. Die dient om het industrieterrein te ontsluiten, maar ook om het vrachtverkeer in de toekomst hierover te leiden, zodat het rustiger wordt in het centrum.

 

Dietz, Constant

 

 

Constant Dietz (1870-1931) was directeur van de N.V. Steenfabriek Van Daal en Co te Tienray van 1914 tot aan zijn dood. Hij was dirigent van verschillende verenigingen van 1916 tot 1931.


Dinckelsstraat, Pastoor

J.A.H. Dinckels (1886-1963) was eerst kapelaan in Blitterswijck en daarna twee jaar kapelaan in Venray.

In 1927 werd hij eerst rector van Tienray, dat tot de parochie Swolgen behoorde. In 1932 werd Tienray tot parochie verheven en werd rector Dinckels de eerste pastoor. Dat bleef hij tot 1955.


Donkerhofsteeg

Dit is een weg naar de Donkerhof in Swolgen.


Hofmanstraat, Johan

Johan Hofman (1890-1963) was kapper van beroep en bekleedde verschillende nevenfuncties op maatschappelijk gebied.

Hij was oprichter en jarenlang voorzitter van de middenstandsvereniging in de gemeente Meerlo.

Hij was bestuurslid vanaf 1931 en voorzitter vanaf 1944 van het Groene Kruis. Hij was bovendien raadslid van de gemeente Meerlo vanaf 1946 tot 1958, waarvan de laatste vier jaren als wethouder.


Hoogveld

Kadastrale benaming van dit gebied. (hoogveldje).


Kerkhoflaan

Dat was een voormalige laan dat naar het kerkhof loopt. Het kerkhof is aangelegd in 1928.

Daarvoor was op de plaats van het kerkhof de buitenkruisweg. Aan het begin van de laan herinneren twee pilaren met een kruis daar nog aan.


Kleiweg

Deze weg werd vroeger gebruikt om de klei naar de twee steenfabrieken te vervoeren. De klei werd gehaald per tram vanaf de Gun, de Megelsum en de Donk.


Kloosterstraat

 

Tot 1969 werd deze weg "Meerloseweg" genoemd. Nu wordt deze weg zo genoemd vanwege de aanwezigheid van het voormalige klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Ziet U ook het tramlijntje van Van Daal (links)


Leemberg

Deze weg roept herinneringen op aan de voormalige steenfabriek. In dit geval van de steenfabriek van Van Daal en Co.


Mackayweg

Deze weg is aangelegd na de Tweede Wereldoorlog omdat de voormalige weg naar Melderslo in zeer slechte staat verkeerde. Die weg vindt U net over de spoorlijn. In het huis Blitterswijck komt de familie Mackay voor.


Maessenstraat Pastoor

 

 

J..P. Maessen (1825-1909) heeft Tienray uitgebouwd tot een belangrijke bedevaartplaats voor Maria van Lourdes.

Hij liet in 1877 het kleine kapelletje uitbouwen en liet er een grot in bouwen.


 

 

 

 

 

Nehobolaan

Deze laan is genoemd naar de aan deze weg gevestigde NeHoBo (Nederlandse Holle Bouwsteen).

In de beginjaren was deze fabriek gevestigd op de Spoorstraat.


Oude Mackayweg

Deze weg is te vinden direct na de spoorwegovergang richting Horst. Dit was vroeger de weg naar Melderslo. De weg kwam uit op de huidige Mackayweg in de buurt vanhet bedrijf van William van Leendert. Inmiddels is een groot gedeelte van de weg verdwenen.

 

Perdswei (Paardenwei)

Deze onverharde weg was vroeger onderdeel van de weg naar Castenray. Rond 1970 is de overweg gesloten. De naam duidt op een wei voor paarden. Die kregen de minder goede weilanden tot hun beschikking. Tienray had in de Franse tijd slechts twee paarden.


Ringovenhof

Het gebied dat tussen de voormalige twee ringovens lag. Hier hadden veel arbeiders een groentetuin (hof).


Spoorstraat

Dit is de weg vanaf de kerk tot aan de gemeentegrens met Horst. De weg kruist het spoor te Tienray.

Vroeger werd deze straat ook Molenstraat, Stationsstraat en Kiezelweg naar Horst genoemd.


Stationslaan

 

In het midden reden de rijtuigen af en aan om de pelgrims naar de kapel te brengen. Aan beide zijden liepen de mensen om het verkeer niet te hinderen. Om de loswal te bereieken werd een andere weg gekozen. Aan de Horsterkant van de spoorlijn was de inganng die primair bedoeld was voor goederenvervoer voor onder andere, steenkool, aardappelen, bieten, stro, dieren en vlees.


Swolgenseweg

 

Deze weg loopt vanuit Tienray naar Swolgen.

 

Trambaan

Deze naam doet denken aan de voormalige steenfabrieken, die met de tram de klei in Swolgen en Meerlo haalden. Aanvankelijk werden die trams getrokken door paarden, die later vervangen werden door tractoren.


Voortplein, Hanna van de

 

 

Dit plein is aangelegd in 1971. Hanna van de Voort (1904-1956) werd in de oorlog tante Hanna genoemd. Deze kraamverzorgster heeft samen met Nico Dohmen uit Kampen joodse kinderen in Tienray en omgeving ondergebracht. In haar vroegere woonhuis, Spoorstraat 8, is op 5 mei 1957 een plaquette onthuld.

 

 

 


 

 

  

 

 

Wijnhovenstraat Ger

Ger Wijnhoven (1885-1957) was landbouwer en werd later ook hotelhouder, Kloosterstraat 2. Hij was secretaris van de regionale paardenverzekering en van Tienray's fanfare.


Zijsprong

 

Het gedeelte van de Ringovenhof van nummer 1 tot en met nummer 13 heette tot 1984 Zijsprong en was een doodlopende weg. In de volksmond was het het “blindedarm straatje”.In 1978 zijn de kleine huisjes door de gemeente Meerlo afgebroken.

Zonnehof

Het is een ringvormig hofje, waarop elk moment van de dag de zon kan binnen schijnen. Deze naam is gekozen in overleg met de bewoners. Dit complex is in 1971 tot stand gekomen.


Zwanenweg

Op deze weg lagen twee tramlijntjes, die elk een andere breedte hadden. Die lijntjes vervolgden hun weg via de Donkerhofsteeg en de Kleiweg. Of de weg genoemd is naar zwanen die hier leefden is niet bekend.