Op vrijdag 26 augustus is er open huis.

Burgemeester Anthony van Baal heet U van harte welkom in het dorp op het kermisterrein.